Om Slekt og Data Oslo/Akershus

Vi er det største distriktslaget i Slekt og Data og har et tett samarbeid med Riksarkivet, Statsarkivet og Byarkivet i Oslo. Vi arrangerer en rekke kurs, foredrag og har flere uformelle møteplasser der du kan få hjelp til å finne røttene dine. Vi har også fem lokallag med egne møter. Alle er velkomne, uavhengig av erfaring og alder.

Foto: Herman Neupert/Oslo Museum

Formål

Organisasjonens formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette tilrettelegge for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.

Historie

Slekt og Data Oslo/Akershus er et distriktslag under Slekt og Data. O/A er "kallenavnet". Vi ble stiftet 19. mai 1994. Femtifem personer var møtt frem i Riksarkivets kantine. Sverre Munthe ble lagets første leder. Laget har i 2016 et medlemstall på over 2500. Våre medlemsmøter holdes jevnlig hver første onsdag i måneden i Wergelandsalen på Riksarkivet - med innslag av en medlemsutflukt hvert år.

Organisering og drift

Vi har kontorfellesskap med Slekt og Data og en rekke andre kulturvernorganisasjoner i Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo i kulturvernets hus, sentralt i Oslo sentrum. Her har vi kurs- og møtelokaler samt rom for vår Slektskafé og andre medlemsaktiviteter.

Slekt og Datas organisasjon er basert på frivillighet, engasjement og dugnadsinnsats. Det er våre tillitsvalgte som bidrar med sin fagkompetanse og erfaring og som arrangerer alle møter, temakvelder og kurs. I tillegg har vi en rekke andre frivillige som bidrar med dugnadsinnsats til ulike prosjekter som for eksempel Gravminner og Kilderegistrering. Vi utgir også O/A's et eget medlemsblad, for våre medlemmer.

Styret og årsmøte

Slekt og Data Oslo/Akershus ledes av et styre som velges på årsmøtet hvert år.

Slektsforskerdagen

Den utadrettede virksomhet i O/A har siden 1995 først og fremst vært Slektsforskerdagen. Slektsforskerdagen er et årlig arrangement som trekker tre til fire hundre mennesker.

Lokale grupper

Medlemmer av O/A deltar også  hyppig i andre organisasjoner, eldregrupper osv. med informasjon om slektsforskning. Kontakt med medlemmene i et så stort distrikt som Oslo/Akershus er høyt prioritert.
Følgende grupper er etablert: Asker, Aurskog Høland, Follo, Frogn, Tanum, Øvre Romerike. 
Vi har et samarbeid med Frogn Historielag, Høland Historielag, Romerike Historielag og Ski Slektshistorielag. .

Samarbeidspartnere

Vi har et godt samarbeid med Arkivveket, Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Oslo byarkiv.

Kontakt oss gjerne på e-post:

leder@oa.slektogdata.no

 

Kontaktpersoner

Sigbjørn Elvebakken

Sigbjørn Elvebakken

Leder, Slekt og Data Oslo /Akershus

leder@oa.slektogdata.no
Sissel Marit Bue

Sissel Marit Bue

Styremedlem, Slekt og Data Oslo / Akershus

styremedlem2@oa.slektogdata.no

Slekt og Data, Oslo/Akershus

Redaktør Slekt og Data, Oslo / Akershus

red@oa.slektogdata.no