Styret i Slekt og Data Oslo/Akershus

Fra vedtektene: Slekt og Data Oslo/Akershus ledes av et styre med leder og minst 4 medlemmer. Det velges to varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Gjenvalg kan finne sted. Alle valg skjer med en funksjonstid på 2 år. Leder og minst to styremedlemmer velges det ene året, de øvrige styremedlemmer velges det andre året.

Styret i Slekt og Data Oslo/Akershus :

Verv Navn e-post
Leder Elvebakken, Sigbjørn leder@oa.slektogdata.no
Nestleder Granum, Else Edvinsen nestleder@oa.slektogdata.no
Sekretær Karin Arnesen sekretar@oa.slektogdata.no
Kasserer Kjærnes, Dag Anders kasserer@oa.slektogdata.no
Styremedlem Bue, Sissel Marit styremedlem2@oa.slektogdata.no
Styremedlem Hunsbedt, Ida Christiane styremedlem1@oa.slektogdata.no
Styremedlem van der Hagen, Carl Birger styremedlem3@oa.slektogdata.no
Varamedlem Edner, Jan varamedlem1@oa.slektogdata.no
Varamedlem Rasch, Svein L. varamedlem2@oa.slektogdata.no
     

 

Felles adresse til hele styret i Slekt og Data Oslo/Akershus er styre@oa.slektogdata.no

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad