Politikk og samfunnsnytte

Slektsforskning er en viktig del av vår immaterielle kulturarv. Uten slekts- og personhistoriene risikerer vi at viktig samfunnshistorie går tapt.

Foto: Nordlandsmuseet

Vår samfunnsnytte

Slekt og Data bidrar til at kunnskapen om vår fortid, tradisjoner og skikker bevares og formidles videre til nye generasjoner. Hvilken verdi har det å ta vare på bygninger og gjenstander hvis vi ikke vet hvordan de ble brukt eller hvordan de levde de som bodde der? Uten slekts- og person historiene risikerer vi å ta vare på bare halve historien!

Slekt og Data har et effektivt organisasjonsapparat med stor aktivitet og driver utstrakt kurs- og opplæringsarbeid. I tillegg bidrar våre frivillige med en betydelig dugnadsinnsats for å avlaste arkivene med både publikumsveiledning og digitalisering av kilder som ellers ikke ville blitt tilgjengeliggjort for et bredt publikum.

Derfor er slektsforskning viktig

Slektsforskning gir kunnskap om egen historie, styrker identitetsfølelsen og hjelper oss å forstå fortiden, utfordre samtiden og påvirke fremtiden. Kunnskap om egen kultur gir trygghet og gode forutsetninger for å møte påvirkning utenfra på en raus og konstruktiv måte. Kjennskap til egne røtter styrker identitetsfølelsen og gir samfunnsmessig tilhørighet. 

Oppfordring til politikere

Slektsforskning er en viktig del av den immaterielle kulturarven. Immateriell kulturarv er gjerne usynlig i forhold til den materielle kulturarven og faller derfor utenfor mange støtteordninger. Det kan føre til at viktig samfunnshistorie går tapt. Vi mener at politikerne bør:

  1. Styrke og bevare en helhetlig og mangfoldig kulturarv som likestiller materiell og immateriell kulturarv.
  2. Styrke den immaterielle kulturarven gjennom å likestille kulturvernorganisasjonene og øke Norsk kulturfond på statsbudsjettet.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad