Disputten

Medlemsbladet til Slekt og Data Oslo/Akershus, Disputten, utkommer med 4 nummer i året. Her finner du mange spennende fagartikler og organisasjonsstoff med fokus på nettopp Oslo og Akershus.

SlektogData-OsloAkershus-Medlemsblad

Utgivelser i 2023

Nummer Manusstopp Utgivelse
1 15. februar 15. mars
2 15. mai 15. juni
3 15. september 15. oktober
4 15. november 15. desember

Har du en artikkel, kommentarer eller andre ideer til bladet? Send en epost til vår redaktør.
Det kan være fra din egen slekt eller arbeidsplass eller øvrig historier tilhørende vårt distrikt og som er til inspirasjon for våre medlemmer. 
 

Hvordan sende inn artikler til medlemsbladet?

Klikk deg inn her.

 

Informasjon om priser og annonse format finner du her.

For annonsører

 

Medlemsblad

For å lese og laste ned bladene må du være innlogget som medlem i Slekt og Data.

Andre distriktslag sine medlemsblad finner du her:

: Slekt og Data Hedmark: Slektsnytt, Slekt og Data Vestfold: DIZ og Slekt og Data Østfold: Østfolddis

Annonse:

banner ad