Gravstedsregistrering i Oslo og Akershus

Siden oppstarten av gravstedsregistreringen i 2004 har dette vært et satsingsområde i Slekt og Data, som også har fått tilskudd fra Norsk kulturråd.

Gravstedsregistrering

Formålet er å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger (f.eks. enslige og barnløse) når andre kilder ikke er tilgjengelige.

Gravstedsregistreringen er til for å gjøre det lettere for slektsforskere.  Som vi vet er Norge et langt land, og ikke alle kan reise rundt om for å finne sine slekts gravminner – så her har vi en unik mulighet til å hjelpe hverandre og oss selv.

Prosjektet er landsomfattende og det jobbes med gravstedsregistrering i alle fylker.

Gravstedsregistreringen omfatter følgende tre delaktiviteter:

  • Fotografering/filming og deretter digital avskriving av opplysninger på gravsteiner på norske gravplasser
  • Digital avskriving av opplysninger i papirbaserte gravstedsregistre (protokoller eller kartotek) hos norske kirkeverger og andre.
  • Mottak og tilrettelegging av databasebaserte gravstedsregistre fra norske kirkeverger og andre.

Resultatene av alle delaktivitetene samles i en nasjonal gravstedsdatabase på Slekt og Datas server og tilgjengeliggjøres gjennom nettjenesten Gravminner i Norge. Tjenesten gjør det mulig å søke frem gravstedsinformasjon på personnivå fra databasen og vise fram et bilde av gravsteinen, dersom dette er lagt inn.  Prosjektgruppen for gravstedsregistreringen har utarbeidet detaljerte retningslinjer for hele virksomheten. Kontakten med kirkevergene og utleggingen av gravstedsopplysninger på Internett er basert på innhentede tillatelser

I Oslo og Akershus er vi godt i gang med dette arbeidet – det jobbes av mange frivillige og entusiastiske sjeler rundt forbi i våre to fylker – noen steder er man ferdige, noen få kirkegårder er ledige, men flesteparten er under registrering. Vi har fremdeles en jobb å gjøre – La oss ta et løft sammen!

Minnesmerker

Registrering av minnesmerker med personinformasjon, er også en del av gravminneprosjektet.

Slike minnemerker kan være byster, statuer, minneplaketter og minnesmerker også utenfor kirkegårdene.

Delta!

Om du ønsker å delta i gravstedsregstreringen ta kontakt med koordinator i Slekt og Data Oslo/Akershus:

gravreg@oa.slektogdata.no

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad