Dugnadsarbeid i lagene

Det foregår dugnadsarbeid i mange av lagene våre. Her finner du en oversikt over det skjer. Kanskje du vil bidra?

Slekt og Data Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal er nesten 300 kirkebøker registrert, med en eller flere lister. Det drives digitalisering i flere lokallag, ofte i samarbeid med historielag. Mange deltar på dugnader igangsatt av digitalarkivet, bl.a. døde og gravlagde etter 1900 og nå sist folketellingen 1920. Mange gjorde en stor innsats for å få transkribert 1875-tellingen for kommunene i Møre og Romsdal. Henvendelser om kilderegistrering sendes til kildereg@mr.slektogdata.no.

Dugnadsinnsatsen på gravminneregistrering er stor også i Møre og Romsdal. Nesten to hundre tusen er fotografert og registrert. Dette er et kontinuerlig prosjekt, derfor trenger Slekt og Data stadig personer til å fotografere og registrere gravminner i fylket. Ta kontakt med gravminnekoordinator på gravreg@mr.slektogdata.no.

I Ålesund har en gruppe på 8-10 personer siden 2000 deltatt i fotodugnad på Fylkesfotoarkivet. I årenes løp har titusenvis av foto og glassplater blitt registrert og digitalisert. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å delta på dugnadsarbeid i Slekt og Data Møre og Romsdal.

Slekt og Data Sør-Trøndelag

Slekt og Data Sør-Trøndelag digitaliserer en rekke dokumenter i samarbeid med Byarkivet og Statsarkivet i Trondheim og Sverresborg museum. Det er også samarbeid med flere lokale museer rundt om i fylket. Slekt og Data Nord-Trøndelag bidrar også noe i dette arbeidet. Det første digitaliseringsarbeidet ble satt i gang rundt år 2007/2008.

Det er mer enn 50 personer som har vært involvert i digitaliseringsarbeidet hittil. Disse møtes ved behov, og utveksler ellers informasjon digitalt.

Mye av kildene er tilgjengelig gjennom Trondheimsbasen, som er en stor betalingsbase med kilder fra området. Det blir også utført digitaliseringsarbeid i flere lokallag. Blant disse finner vi Utvandrerbasen for Selbu og Tydal (www.granby.no/tng) der utvandrere blir koblet sammen med familie i Norge og USA. Slekt og Data Nea har lagt og legger ned svært mange timer i dette prosjektet. Laget har tidligere bidratt med korrekturlesning av bygdebøker fra samme område, 9 bind på rundt 2700 sider (selbuboka.no).

Det jobbes også med å lage en oversikt over emigranter fra i Trollheimen (Rennebu) av Slekt og Data Trollheimen, for perioden 1865-1930. Man skal også kartlegge hvordan det gikk med dem etter emigrasjonen. Arbeidet er planlagt utgitt i bokform.

Laget driver også kirkebokregistrering, noe de har gjort siden 1995. Rundt ti personer er involvert i arbeidet.

Ønsker du å bidra? Send en e-post til leder@st.slektogdata.no

Slekt og Data Østfold

Slekt og Data har drevet digitaliseringsarbeid Arbeidet blir utført i samarbeid med ulike historielag og interkommunale arkiv, og har pågått i rundt tre år. Totalt er over 20 personer involvert i digitaliseringsarbeidet. Laget digitaliserer alt fra dødsannonser til gamle glassnegativer til folketellinger.

Materialet blir tilgjengeliggjort via Interkommunalt Arkiv i Østfold og historielagenes arkiver.

Laget har også drevet kirkebokregistrering siden 2000. De har en fast koordinator og rundt 25 frivillige som deltar i dugnaden, inkludert personer fra historielag som det blir samarbeidet med.

Ønsker du å bidra? Send en e-post til leder@of.slektogdata.no

Slekt og Data Vestfold

Laget har to faste digitaliseringsgrupper, begge med base i Sandefjord. Den ene fokuserer på arkiver ved Vestfoldarkivet (private, kommunale og fylkeskommunale arkiv), mens den andre som består av 4-5 personer jobber med eldre arkiver fra Sandefjord. I tillegg forsøker man å etablere en skannegruppe i Sande som vil ha særskilt blikk for arkiver fra Sande og omliggende kommuner. I tillegg gjennomføres enkeltstående turer til arkivene på Kongsberg og Oslo. Digitaliseringsgruppene møtes fra en til to ganger i måneden til mer sporadisk.

Ved Vestfoldarkivet har man digitalisert fylkeskommunalt arkivmateriale som skoleprotokoller fra videregående skoler. Videre har det vært fokus på sjøfartsrelatert og industrirelatert arkivmateriale fra Vestfold som er bevart i de mange privatarkiver. Hva gjelder eldre kommunalt arkivmateriale så har man særlig fokusert på materiale fra skolevesenet (grunnskole), fattigvesen (hjemstavnsprotokoller) og i noen grad folketellingsmateriale.

Digitaliseringen har pågått siden høsten 2011. Arbeidet blir utført i samarbeid med IKA-Kongsberg, Vestfoldarkivene, Statsarkivet i Kongsberg, Sandefjord kommune og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Materialet blir gjort tilgjengelig via Slekt og Datas nettsider.

Laget har også drevet med kirkebokregistrering siden 2004.

Ønsker du å bidra? Send en e-post til leder@vf.slektogdata.no.

Slekt og Data Salten

Slekt og Data Salten har drevet digitaliseringsarbeid siden 1993. Laget har blant annet digitalisert mannskapsruller og dødslister.

Arbeidet blir utført i samarbeid med Arkiv i Nordland og Statsarkivet i Trondheim. Fra 2008 har rundt 30 personer vært involvert i digitaliseringsarbeidet.

Det digitaliserte materialet fra laget er gjort tilgjengelig via Digitalarkivet/Digitalpensjonatet, Slekt og Datas nettsider og salg av CD-er.

Laget har også drevet med kirkebokregistering siden 2005.

Ønsker du å bidra? Send en e-post til leder@sa.slektogdata.no

Slekt og Data Nord

Slekt og Data Nord samarbeider med Statsarkivet i Tromsø om å digitalisere reisepass, et arbeid som har pågått i rundt to år. Det er rundt 20 personer som er involvert, og disse møtes annenhver måned.

Ønsker du å bidra? Send en e-post til leder@no.slektogdata.no

Slekt og Data Vest-Agder

Slekt og Data Vest-Agder samarbeider med Statsarkivet i Kristiansand om å digitalisere og transkribere en brevsamling som gjelder virksomheten til Hans Nielsen Hauge da han i 1804 var i Kristiansand. Arbeidet ble påbegynt i mai 2017 og er todelt.  Selve digitaliseringen er første fase i prosjektet.  Neste fase er å transkribere den gotiske skriften til latinske bokstaver.  Deretter samles de transkriberte brevene i Haugeinstituttets arkiv for bruk til forskning ang. Hans Nielsen Hauge sin virksomhet og innflytelse i norsk historie. Det er tre frivillige som bidrar i arbeidet.

Ønsker du å bidra? Send en e-post til leder@va.slektogdata.no

Slekt og Data Rogaland

Slekt og Data Rogaland driver registrering av kirkebøker. Dette har de gjort siden 1997. Tallet på antall frivillige ligger i snitt på fem personer. Disse samarbeider stort sett digitalt, så du trenger ikke møte opp på et fysisk sted for å bidra.

Ønsker du å bidra? Send en e-post til leder@ro.slektogdata.no

Slekt og Data Oslo/Akershus

Slekt og Data Oslo/Akershus startet med kirkebokregistering våren 2017. Det arrangeres møter for alle registratorer, men dugnadsarbeidet foregår hjemmefra.

Ønsker du å bidra? Send en e-post til leder@oa.slektogdata.no

Slekt og Data Aust-Agder

Slekt og Data Aust-Agder har nylig tatt på seg et omfattende arbeid med å skanne alle dødsannonser i Agderposten, for å gjøre de digitalt søkbare. 12 medlemmer er med i denne dugnaden så langt. I første omgang er det dødsannonsene fra 1940 og fram til i dag som samles.

Ønsker du å bidra? Send en e-post til leder@aa.slektogdata.no.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad