Gravminneregistrering i Hedmark

Slekt og Data Hedmark bidrar i Gravminnet, tjenesten hvor du kan finne fødsels- og dødsdatoen til dine forfedre og stedet hvor de er gravlagt.

Slekt og Data Hedmark startet med gravminneregistreringen i 2014 gjennom bidrag fra tillitsvalgte og frivillige.

Mange av gravminnene i tidligere Hedmark fylke er registrerte, men vi trenger stadig oppdateringer av registreringer og fotografier av gravminnene. Denne jobben utføres på dugnad av de som bidrar.

Ønsker du å bidra i Gravminner for området som tidligere var Hedmark fylke?

Det er ulike måter du kan bidra på:

  • Oppdaterer(endringsforslag) eller ny registreringer av gravminner. 
  • Fotograferer gravminnene på gravplassene.
    Husk at det er viktig at du tar kontakt vår kontaktperson før man starter fotograferingen av en gravplass, for å unngå at flere fotografer jobber på samme sted uten å vite om hverandre!

 

Les mer om Gravminner på disse sidene:

Om Gravminneber - veiledninger, personvern og rettigheter etc.

Bli med på dugnaden - veiledninger/tips til fotografering og endringsforslag

 

Ta kontakt med vår Gravminneleder i Hedmark hvis du ønsker å bidra med fotografering av gravplasser.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Kontaktpersoner

Heidi Ringsrød

Heidi Ringsrød

Gravminneleder Hedmark

gravreg@he.slektogdata.no