Har du spørsmål om Gravminnebasen?

Se om du finner svar i listen under. Har du fortsatt spørsmål, kan du også sende en e-post til support@slektogdata.no, så skal vi forsøke å hjelpe deg. 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Det kan være flere årsaker til dette.

1. Gravplassen som vedkommende ligger på er ikke registrert enda.

2. Vedkommende er gravlagt etter at registrering var ferdigstilt.

3. Graven er slettet før fotografering ble gjort.

4. Graven er ikke registrert i mottatt database fra kirkevergen.

Søk i gravminnebasen er fortsatt gratis og åpen for alle, men søk på bare navn er nå forbeholdt innloggede medlemmer. Ikke-medlemmer må først velge fylke og kommune.

For å vedlikeholde og utvikle nye tjenester er organisasjonen avhengig av en robust økonomi. Slekt og Data driftes nesten utelukkende av medlemskontingent og må derfor ha unike tilbud som kan tiltrekke seg nye medlemmer slik at vi også kan gi dere et best mulig tilbud. Les mer om hvordan du logger deg inn her.

Rettighetshaver er den som har tatt bildet. Å skanne et vanlig fotografi er å fremstille et eksemplar. Digitale kopier er eksemplarer, de også. Det er lov å lage slike kopier til privat bruk, uten å spørre opphavsmannen om lov. Det dere sitter med av fotografier som dere har skannet til privat bruk, er altså ikke noe problem. Å fremstille eksemplarer som ikke er til privat bruk, er lov kun med opphavsmannens samtykke..

- Bilder på Internett: Å legge et digitalt fotografi ut på Internett er å spre bildet til allmennheten. Dette er kun lov med opphavsmannens samtykke. Digitale fotografier lagt ut på Internett kan gjerne frigis, dvs. at rettighetshaveren opplyser at det er tillatt å fremstille eksemplarer av dem, og/eller spre dem til allmennheten, for eksempel ved å trykke bildene i en bok eller bruke dem på et annet nettsted.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er inngått avtaler med våre bidragsytere om at deres bilder kan brukes av andre uten samtykke. 

Bli med på dugnaden

Så hyggelig at du vil bidra! Man bør ikke starte fotografering av en gravplass uten at dette er avtalt med den lokal gravminnekoordinatoren for området. Se kontaktinformasjon her. Da unngår man dobbeltarbeid.

Personvern og rettigheter

Slekt og Datas formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette tilrettelegge for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi fremmer slektsforskning og forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv. Som en del av dette tilbyr vi i Gravminnebasen informasjon om dine forfedres fødsels- og dødsdato, og hvor de er gravlagt, inkludert bilde av gravplassen. Bruken av bildet er klarert med fotograf.

En vakker gravsten kan kvalifisere som et åndsverk, men etter åndsverkloven § 31 kan et åndsverk avbildes når det varig er plassert på eller ved offentlig plass eller vei eller tilsvarende offentlig tilgjengelig sted, som en gravplass som regel er. Bildene av gravsteinene knyttes ikke til levende personer, og opplysninger om døde personer er som hovedregel ikke vernet etter norske personvernregler.

Slekt og Data er opptatt av at gravene behandles med forsiktighet og verdighet Hvis imidlertid en fester kontakter oss med ønske om å at bilde av et gravminne fjernes, vil vi selvfølgelig vurdere dette selv om vi ikke er rettslig forpliktet til å fjerne bildet.