Om Slekt og Data Hedmark

Vi ønsker å skape møteplasser for alle som er interessert i person- og slektshistorie. For oss er det viktig å tilrettelegge for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet.

Foto: Grundseth, Christian / Domkirkeodden

Er du interessert i slektsforskning?

Alle våre møter er åpne for deg som er interessert i slektsforskning, både medlemmer og ikke medlemmer. I dag har vi fire aktive lokale grupper som arrangerer faste møter på henholdsvis Løten bibliotek, Trysil folkebibliotek og lokalene til Ringsaker historielag. Mer informasjon om hvilke dager og tidspunkt treffene foregår finner du under Lokallag i hovedmenyen.

Alle er velkomne, uavhengig av erfaring, alder og datakunnskap. På møtene får du faglig påfyll og kan utveksle erfaringer med likesinnede som deler din interesse. Mange av medlemsmøtene innledes med et foredrag, deretter blir det god tid til å diskutere slektsnøtter og dele slektshistorier over en kopp kaffe. 

Vi har også et samarbeid med statsarkivet i Hamar. Her vil du kunne få slektshjelp av våre erfarne slektsforskere på lesesalen, samt få hjelp av andre representanter fra ulike lag og foreninger til å delta.

Slektsforskerdagen er en viktig dag rundt omkring i hele landet vårt. VI har et ønske om å bidra hvert år med et spennende tema som øker vår kunnskap innen person- og slektshistorie.

Lokal- og slektshistorie går hånd i hånd

Slekt og Data Hedmark er også laget for deg som er interessert i både lokalhistorie og slektshistorie. Hvem var menneskene som bodde i Hedmark før? Hvordan levde de og hvilke hendelser har vært med på å forme dem? Hvorfor kom de hit, og hvor dro de etterpå? Vi ønsker å ta vare på slektshistoriene i fylket og sikre at historiene bringes videre til nye generasjoner. 

Historie og formål

Distriktslaget ble stiftet i 1999 og har i dag over 400 medlemmer. Vi har medlemmer fra alle kommunene i Hedmark fylke fra Eidskog i sør til Tynset i nord. Organisasjonens formål er å organisere alle som er interessert i person- og slektshistorie, og legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.​

Organisering og drift

Alt arbeid i Slekt og Data er basert på frivillighet, engasjement og dugnadsinnsats. Det er våre tillitsvalgte som bidrar med sin fagkompetanse og erfaring og som arrangerer alle møter, temakvelder og kurs. I tillegg har vi en rekke andre frivillige som bidrar med dugnadsinnsats til ulike prosjekter, for eksempel Gravminner og Kilderegistrering.

Savner du et tilbud der du bor?

Målet vårt er at det blir langt flere lokale grupper i fylket vårt i tiden framover. Savner du et tilbud der du bor, så ta kontakt med leder@he.slektogdata.no. 

Annonse:

banner ad