Om Gravminnebasen

Gravminnebasen er basert på frivillighet og er bygget opp av dugnadsinnsats over mange år. Målet er dokumentere viktige kulturminner og hjelpe deg å finne fødsels- og dødsdatoen til dine forfedre og stedet hvor de er gravlagt.

Gravminnebasen kan hjelpe deg å finne

  • Fødsels- og dødsdato til dine forfedre.
  • Gravstedet til dine forfedre.
  • Oversikt over gravlagte på ulike gravplasser.
  • Bilder av gravminner og gravsteiner.

Kan du finne alle?

Gravminnebasen er basert på frivillig engasjement og er en stor pågående dugnad. Gravminnebasen er ikke komplett, men sammen arbeider vi for å gjøre databasen stadig større og bidrar dermed til at flere kan finne røttene sine. Hvis du ikke finner den du leter etter skyldes det som oftest at:

  • Gravplassen som vedkommende ligger på ikke er registrert ennå.
  • Vedkommende er gravlagt etter at registrering var ferdigstilt.
  • Gravminnet ble fjernet før fotografering ble gjort.

En viktig del av vår kulturarv 

Gravminner er viktige kulturminner. En vandring på en gravplass er som å vandre gjennom historien. Inskripsjoner kan fortelle om yrker og gamle håndverk. Dekorasjoner kan fortelle om sosial status og endringer gjennom tidene. Bevaring av flest mulig gravminner sikrer at viktige kilder om enkeltmennesker blir bevart for ettertiden.

Flere hundre gravminner forsvinner hvert år, noen på grunn av plassmangel, andre fordi de er blitt gamle og ødelagte. Gamle gravminner blir ofte ikke ivaretatt og til slutt kan skriften på steinen bli såpass uleselig at man ikke lengre kan finne ut hvem som ligger gravlagt der. Informasjon kan også forsvinne når en kirkegård blir nedlagt og glemt. Gravminnebasen har også fått støtte av Norsk kulturråd. 

Rettigheter og personvern

Gravminneprosjektets målsetning er å registrere personopplysninger og fotografere alle gravminnene/steinene på norske gravplasser. Slekt og Datas formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette tilrettelegge for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi fremmer slektsforskning og forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv. Som en del av dette tilbyr vi i Gravminnebasen informasjon om dine forfedres fødsels- og dødsdato, og hvor de er gravlagt, inkludert bilde av gravplassen. Bruken av bildet er klarert med fotograf.

En vakker gravsten kan kvalifisere som et åndsverk, men etter åndsverkloven § 31 kan et åndsverk avbildes når det varig er plassert på eller ved offentlig plass eller vei eller tilsvarende offentlig tilgjengelig sted, som en gravplass som regel er. Bildene av gravsteinene knyttes ikke til levende personer, og opplysninger om døde personer er som hovedregel ikke vernet etter norske personvernregler. Slekt og Data er opptatt av at gravene behandles med forsiktighet og verdighet. Hvis imidlertid en fester kontakter oss med ønske om å at bilde av et gravminne fjernes, vil vi selvfølgelig vurdere dette selv om vi ikke er rettslig forpliktet til å fjerne bildet.

De enkelte poster i Gravminnebasen er ikke vernet av opphavsretten. Den enkelte kan fritt hente ut opplysninger til eget privat bruk. Derimot er selve databasen, det vil si selve sammenstillingen av dataene, vernet etter bestemmelsen i åndsverkloven (åvl) § 43, som implementerer en del av EUs databasedirektiv i norsk rett. 

Ord og uttrykk

  • Gravplass er en fellesbetegnelse for gravplass, kirkegård, minnelund ol. 
  • Gravminne er betegnelse for gravstein, gravstøtte, minneplate, kors el som settes opp ved en grav. 
  • Minnesmerke er en utformet gjenstand som er varig plassert i det offentlige rom for å minne om en person.

Gravminnebasen ble startet i 2004 og initiativtaker er Renathe-Johanne Wågenes . 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler