Om Gravminner

Gravminner er basert på frivillighet og er bygget opp av dugnadsinnsats over mange år. Målet er å dokumentere viktige kulturminner og hjelpe deg å finne fødsels- og dødsdatoen til dine forfedre og stedet hvor de er gravlagt.

Foto: Mali Maeder/Pexels

Gravminner hjelper deg å finne

  • Fødsels- og dødsdato til dine forfedre.
  • Gravstedet til dine forfedre.
  • Oversikt over gravlagte på ulike gravplasser.
  • Bilder av gravminner og gravsteiner.

Kan du finne alle?

Gravminner er basert på frivillig engasjement og er en stor pågående dugnad. Gravminner er ikke komplett, men sammen arbeider vi for å gjøre databasen stadig større og bidrar dermed til at flere kan finne røttene sine. Hvis du ikke finner den du leter etter skyldes det som oftest at:

  • Gravplassen som vedkommende ligger på ikke er registrert ennå.
  • Vedkommende er gravlagt etter at registrering var ferdigstilt.
  • Gravminnet ble fjernet før fotografering ble gjort.

En viktig del av vår kulturarv 

Gravminner er viktige kulturminner. Bevaring av flest mulig gravminner sikrer at viktige kilder om enkeltmennesker blir bevart for ettertiden. En vandring på en gravplass er som å vandre gjennom historien. Inskripsjoner kan fortelle om yrker og gamle håndverk. Dekorasjoner kan fortelle om sosial status og endringer gjennom tidene. Flere hundre gravminner forsvinner hvert år, noen på grunn av plassmangel, andre fordi de er blitt gamle og ødelagte. Gamle gravminner blir ofte ikke ivaretatt og til slutt kan skriften på steinen bli såpass uleselig at man ikke lengre kan finne ut hvem som ligger gravlagt der. Informasjon kan også forsvinne når en kirkegård blir nedlagt og glemt. Gravminner har er støttet av Norsk kulturråd. 

Målsetning

Slekt og Datas formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette tilrettelegge for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi fremmer slektsforskning og forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.

Som en del av dette tilbyr vi i Gravminner informasjon om dine forfedres fødsels- og dødsdato, og hvor de er gravlagt, inkludert bilde av gravplassen.

Ord og uttrykk

  • Gravplass er en fellesbetegnelse for gravplass, kirkegård, minnelund ol. 
  • Gravminne er betegnelse for gravstein, gravstøtte, minneplate, kors el som settes opp ved en grav. 
  • Minnesmerke er en utformet gjenstand som er varig plassert i det offentlige rom for å minne om en person.

Gravminner ble startet i 2004 og initiativtaker er Renathe-Johanne Wågenes .