Formål

Organisasjonens formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette tilrettelegge for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.

Historie

Slekt og Data Hedmark er et distriktslag under Slekt og Data. Vi ble stiftet 10.02.1999.

Organisering og drift

Slekt og Datas organisasjon er basert på frivillighet, engasjement og dugnadsinnsats. Det er våre tillitsvalgte som bidrar med sin fagkompetanse og erfaring og som arrangerer alle møter, temakvelder og kurs. I tillegg har vi en rekke andre frivillige som bidrar med dugnadsinnsats til ulike prosjekter som for eksempel Gravminner og Kilderegistrering.

Styret og årsmøte

Slekt og Data Hedmark ledes av et styre som velges på årsmøtet hvert år.

Lokallag

Vi har lokallag i Ringsaker, Solør, Trysil og Stange som arrangerer egne møter. Alle medlemmer i Slekt og Data kan delta på alle møter over hele landet. Følg med på aktivitetskalenderen. Kanskje skjer det noe i en annen by som kan være interessant for deg.

Samarbeidspartnere

Vi har et godt samarbeid med Statsarkivet Hamar.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler