Styret i Hedmark

Her finner du oversikten over de som sitter i styret vårt i Slekt og Data Hedmark

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Kontaktpersoner

Heidi Ringsrød

Heidi Ringsrød

Leder Hedmark

leder@he.slektogdata.no
Svein Erik Langseth

Svein Erik Langseth

Kasserer Hedmark

kasserer@he.slektogdata.no
Marianne Kristiansen

Marianne Kristiansen

Sekretær Hedmark

sekretar@he.slektogdata.no
Marit Bue

Marit Bue

Styremedlem Hedmark

styremedlem1@he.slektogdata.no
Jon Kristian Norbeck

Jon Kristian Norbeck

Styremedlem Hedmark

styremedlem2@he.slektogdata.no