Seminar om eiendomshistorie i Oslo

Det var fullt hus på Oslo byarkiv siste torsdag i mai, da Oslo byarkiv og Slekt og Data Oslo/Akershus hadde sitt fellesarrangement.

Følgende foredrag ble holdt på det to timer lange arrangementet: 

  • Unn Hovdhaugen (Oslo byarkiv): Kilder til lokalhistorie på Oslo byarkiv
  • Sigbjørn Elvebakken (Slekt og Data Oslo/Akershus): Eiendomshistorie fra Oslo, Dannevigsveien 7
  • Andrea Dietrichson (Oslo byarkiv): Kart som kilde til lokalhistorie

Alle tre foredragene er lagt til som vedlegg til denne artikkelen. 

Publikum på seminar om eiendomshistorie

Publikum

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler