Interaktivt 1884-kart over Arendal

I år fyller Arendal 300 år. I den anledning har Slekt og Data Aust-Agder laget et interaktivt kart, slik at en får bedre innsikt i byens historie. Kartet er nå tilgjengelig for alle slektsforskere og lokalhistorieinteresserte.

Arendal by 300 år - 1723-2023 - Fargelagt og redigert av @Rudebilstasjonen

Det interaktive kartet

I 1884 bestod Arendal av cirka 440 bygninger. Ved å trykke på det enkelte bygget vi du få fram hvem som bodde der i 1885, som er informasjon hentet fra folketellingen fra samme år. For flere av bygningene vil du også se gammelt bilde av bygning, branntakst, portrettbilde av beboer og dens historie. I tillegg er det lagt inn informasjon om gårdeiere og deres yrker.

Det interaktive kartet er satt opp med et bakgrunnskart, samt to kartlag som består av det berikede datasettet og det gamle kartet fra 1884, som er kartfestet.

Mange kilder

Men hvordan kom ideen til? Leder i Slekt og Data Aust-Agder, Halfdan Mørland, forklarer:

– Jeg la nytt tak på huset mitt. Et takvindu ble i den anledning blendet. Tross iherdig leting, fant jeg ikke rest av tapet som kunne dekke dette feltet. Jeg tenkte at et kart over gamle Arendal måtte være tingen å sette der. På nettet fant jeg et kart over Arendal i 1884 som jeg fikk trykket hos et reklamebyrå. Da fikk jeg ideen om at det hadde vært flott om vi kunne få laget en digital versjon av kartet, slik at alle kunne klikke på bygninger og finne ut av hvem som bodde der, sier han.  .

Det har blitt brukt mange kilder i arbeidet med kartfunksjonen. 

– Folketellingen i 1885 fra Arendal passet godt til innholdsbiten. I tillegg ble ytterligere informasjon lagt til. Først branntakst, deretter lenke til Arendal Byes Historie, som har artikler om de fleste sentrumsnære bygningene. Parallelt med dette hadde vi en dugnadsjobb for KUBEN museum og arkiv i Arendal, hvor vi skulle finne opplysninger om gamle Arendalsbilder. Det var da naturlig at vi også skulle legge inn bilder av de gamle bygningene i programmet, utdyper han.

I tillegg til alle de mange frivillige i distriktslaget, retter han også en stor takk til Morten Aimma Thorvaldsen fra Slekt og Data Vestfold, som har hatt ansvar for det tekniske.

Flere oppdateringer

Selv om det interaktive kartet er innholdsrikt fra før av, vil det bli lagt til flere oppdateringer som bygnings- og eiendomsbeskrivelser, persondatasett og statistisk informasjon etter hvert.

Programmet er ment som en gave til Arendals innbyggere.  

– Vi håper at riktig mange kan ha utbytte av denne kartvisningen i jakt på informasjon om slekt fra Arendal og eldre bygningshistorie, avslutter Mørland.

 

Halfdan Mørland viser Arendal-kart

Halfdan Mørland viser kart over Arendal fra 1884. Bildet er fra Arendalsuka i fjor.

Bruksanvisning til kartet:

  • Det interaktive kartet består i hovedsak av 4 elementer. Helt til venstre i kartets sidestolpe har man knapper for å zoome inn og ut i kartet, tegnforklaring, hjem-knapp standard kartvisning og nederst til venstre en «utvid»-knapp, som åpner et liste-vindu med oversikt over yrkene til gårdeierne i kartutsnittet.
  • Hver yrkesgruppe er symbolisert med sin egen fargemarkør i kartet på det enkelte hus. Man kan «dra seg» rundt i kartet for å se nærmere på det området av byen man er interessert i. Ved å klikke på en fargemarkør på en bygning, vil det åpne seg en «boks» med kjerneinformasjon om bygningen og dens beboere/eiere, lenker til mer informasjon og i endel tilfeller et bilde av hvordan bygningen/eiendommen så ut i eldre tid.
  • Helt øverst til høyre i kartbildet er det en søkeknapp. Ved å klikke på denne, åpnes et søkevindu, der du kan søke direkte i det underliggende datasettet. Her kan du søke på dagens adresser, eldre husnavn, matrikkelnummer og navn på gårdeiere.
  • Du må ha nettbrett eller PC for å ha glede av programmet.

Det interaktive kartetKlikk her >>

iFrames støttes ikke på denne siden.

 

Toppbildet: Skjermdump av kartet.

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler