Personvern og rettigheter Gravminner

Her kan du lese mer om personvern, rettigheter og databasevern knyttet til Gravminner.

Personvern

Slekt og Data er opptatt av at gravene behandles med forsiktighet og verdighet. Opplysninger om døde personer er som hovedregel ikke vernet etter norske personvernregler. Man kan derfor publisere opplysninger om døde personer, dersom ikke opplysningene også seier noe om levende personer. Les mer detaljert informasjon her.

Fotografering av gravminner

En vakker gravsten kan kvalifisere som et åndsverk, men etter åndsverkloven § 31 kan et åndsverk avbildes når det varig er plassert på eller ved offentlig plass eller vei eller tilsvarende offentlig tilgjengelig sted, som en gravplass som regel er. Bildene av gravsteinene knyttes ikke til levende personer, og opplysninger om døde personer er som hovedregel ikke vernet etter norske personvernregler. Hvis imidlertid en fester kontakter oss med ønske om å at bilde av et gravminne fjernes, vil vi selvfølgelig vurdere dette selv om vi ikke er rettslig forpliktet til å fjerne bildet.

Bruk av bilder fra Gravminner

Gravminnebildene er det den enkelte fotograf som har rettighetene til. Slekt og Data har rettighetene til å publisere og bruke bildene våre nettsider. Det er lov å kopiere bildene til privat bruk. Det er ikke tillatt å publisere bildene på internett, i trykksaker o.l. uten fotografens samtykke. Det vil si at du heller ikke kan legge ut bilder på nettbaserte slektsprogram som for eksempel MyHeritage. 

Bruk av opplysninger i basen

Den enkelte kan fritt hente ut opplysninger fra Gravminner til egen privat slektsforskning. De enkelte poster i Gravminner er ikke vernet av opphavsretten. Derimot er selve databasen, det vil si selve sammenstillingen av dataene, vernet etter bestemmelsen i åndsverkloven § 43, som implementerer en del av EUs databasedirektiv i norsk rett. En database er vernet når den er resultat av en større investering. Det ligger et stort dugnadsarbeid bak innsamling, registrering, kvalitetssikring og presentasjon av opplysninger av Gravminner og registre fra kirkeverger, og i tillegg fotomateriale. Det er derfor ikke tillatt for noen å hente ut data fra Gravminner og publisere annet sted. Gravminner er også vernet etter markedsføringslovens forbud mot ulovlig etterligning, jf markedsføringsloven § 30 og 25.  

Gravminner er gratis tilgjengelig for alle som ønsker å søke. Med jevne mellomrom har vi fått henvendelse om å enten overføre dataene gratis til andre, eller selge den. Slike henvendelser har vi avslått.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler