Kirkegårdsfotografen

2500 bilder på ni kirkegårder i distriktsområdet over fire dager i mai. At gravminnekoordinator i Nord-Trøndelag, Einar Johannessen, brenner for å dokumentere viktige kulturminner er det ingen tvil om.

Annonse:

banner ad