Har du lyst til å bidra på dugnaden?

Gravminner er et kontinuerlig arbeid. Jo flere som bidrar, jo bedre blir gravminnebasen. Å registrere gravminner er enkelt. Alt som behøves er et digitalkamera og en datamaskin. Kanskje du har lyst til å bidra?

Kontaktinformasjon

Gravminnebasen er basert på frivillig engasjement og er en stor pågående dugnad der medlemmer og andre frivillige fotograferer gravstøtter og registrerer opplysninger. Vi tar med glede imot flere som vil hjelpe oss med dette viktige arbeidet.

Hvert distriktslag har en egen gravminnekoordinator som har oversikt over hvilke gravplasser som gjenstår eller trenger oppdatering. Ønsker du å delta, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med ditt distriktslag, så hjelper de deg igang.

E-post til kontaktpersoner i distriktslagene:

Slekt og Data Aust-Agder gravreg@aa.slektogdata.no
Slekt og Data Buskerud gravreg@bu.slektogdata.no
Slekt og Data Haugaland gravreg@ha.slektogdata.no
Slekt og Data Hedmark gravreg@he.slektogdata.no
Slekt og Data Hordaland gravreg@ho.slektogdata.no
Slekt og Data Nordmøre og Romsdal gravreg_nmr@mr.slektogdata.no
Slekt og Data Sunnmøre gravreg_sm@mr.slektogdata.no
Slekt og Data Nord-Trøndelag gravreg@nt.slektogdata.no
Slekt og Data Oppland gravreg@op.slektogdata.no
Slekt og Data Oslo/Akershus gravreg@oa.slektogdata.no
Slekt og Data Rogaland gravreg@ro.slektogdata.no
Slekt og Data Salten  gravreg@sa.slektogdata.no
Slekt og Data Sogn og Fjordane gravreg@sf.slektogdata.no
Slekt og Data Sør-Trøndelag gravreg@st.slektogdata.no
Slekt og Data Telemark gravreg@te.slektogdata.no
Slekt og Data Nord gravreg@no.slektogdata.no
Slekt og Data Vest-Agder gravreg@va.slektogdata.no
Slekt og Data Vestfold gravreg@vf.slektogdata.no
Slekt og Data Østfold gravreg@of.slektogdata.no

 

For generelle overordnede spørsmål:
gravreg@slektogdata.no eller generalsekretar@slektogdata.no

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad