Sandefjord Håndverks- og Industriforening gjennom tidene

Siden midten av 1800-talet har det vært en rekke forsøk på å organisere håndverksmesterne i Sandefjord og omegn, men først i 1913 lyktes det å etablere en forening som har vært aktiv over lenger tid. På disse sider vil vi presentere et utvalg kilder til Sandefjord Håndverks- og Industriforening og hvordan håndverkerne har satt sitt preg på bybildet i Sandefjord.

Sandefjord håndverks- og Industriforening - Logo

Sandefjord Håndverkerforening, som vi nå feirer, ble startet 9.desember 1913 av en rekke sentrale håndverkere i byen. Den vokste seg raskt større, og tok tak i en del saker som engasjerte medlemmene.

Grunnen til at den ble startet i 1913, var nok den nye Håndverkerloven av 1913, som ga kampen ny giv mot den liberalistiske fristillingen av håndverksfagene i landet som kom i 1866. Endelig blir det slutt på at hvem som helst kunne slå seg ned hvor som helst og kalle seg for håndverker. Nå blir det igjen stilt krav til fagutøvelsen. I 1939 ble Sandar Håndverkerforening startet, og disse foreningene jobbet parallelt i byen og omegn.

Fra 1.januar 1957 ble foreningene slått sammen og blir etter sammenslåingen kalt Sandefjord og Sandar Håndverkerforening. Etter kommunesammenslåingen mellom Sandefjord og Sandar 1.januar 1968, ble det naturlig å forandre navnet til Sandefjord Håndverk- og industriforening. Det har hele tiden vært en grei medlemsmasse på mellom 60 og 130 medlemmer i foreningen. I jubileumsåret ligger vi på +/- 100 medlemmer.

Sandefjord Håndverks- og Industriforening 1913-2013
Sandefjord Håndverks- og Industriforening 1913-2013

Sandefjord håndverks- og Industriforening 1913-2013

Sandefjord håndverks- og Industriforening 1913-2013

Annonse:

banner ad