Industri og næring

Vestfold har opp gjennom århundrene hatt et mangfoldig næringsliv. Her vil det bli presentert digitalisert arkivmateriale fra verks- og gruvedrift i tidligere tider, handel, senere også mekanisk industri, verftsindustri og annen næring og industriell virksomhet som satte spor i Vestfold-samfunnet.