Sandefjord Håndverks- og Industriforening - Medlemsliste

Her vil du finne en medlemsliste for Sandefjord Håndverks- og Industriforening som dekker perioden 1913-1960

Sandefjord Håndverkerforening     
               
Medlemmer gjennom 100 år   - Sortert etter årstall    
               
NB! På grunn av dårlige rutiner for registrering inneholder listen en del feil eller mangler
Listen vil bli oppdatert etter hvert som feil blir rettet opp.    
Dersom du finner feil ber vi deg sende en e-post til morten.thorvaldsen@slektogdata.no
               
Ref. Dato Forening Fornavn Etternavn Fag Æresmedl.  
               
1 1913   A.  Andresen  murmester    
2 1913   O.  Arvesen sadelmakermester    
3 1913   A. Berg malermester    
4 1913   Ditmar Enge barbermester    
5 1913   O.  Eriksen bakermester    
6 1913   Bernh. Fjugstad malermester    
7 1913 Sandar 1939 A.  Frydenborg smedmester   Død april-46
8 1913   P. L.  Gade snekkermester 1929  
9 1913   Nestor Hansen malermester 1918  
10 1913   Osvald Hansen malermester    
11 1913   Amund Heistad tømmermester    
12 1913   H. A.  Hermandsen feiermester    
13 1913   H.  Hvidtsten skreddermester    
14 1913     Keim-Johnsen installatør    
15 1913   Endre Lind urmakermester    
16 1913   Andrew Mathisen tømmermester    
17 1913   Carl Nilsen blikkenslagermester    
18 1913   Lauritz Pedersen slaktermester    
19 1913   A. Petersen malermester 1929  
20 1913   H.  Stickler blikkenslagermester    
21 1913   Nils Strøm tømmermester    
22 1913   Einar  Thorsen tømmermester    
23 1913   C. Wiksen skreddermester    
24 1914   Karl Albrektsen rørleggermester 1929  
25 1914   K.  Baggethun faktor    
26 1914   L. O. Barth tømmermester    
27 1914   C. Blytakken murmester    
28 1914   I. V.  Bohlin skreddermester    
29 1914     Bulien installatør    
30 1914   Aleksander Christensen slaktermester    
31 1914   O. Christoffersen murmester    
32 1914   L.  Ebeling murmester    
33 1914   Ludvig Foss bokbindermester    
34 1914   K. A. Gade skomakermester    
35 1914     Godager faktor    
36 1914   Ivar Halvorsen bakermester    
37 1914   H. M.  Hansen bakermester 1938  
38 1914   And. B. Hasle skomakermester    
39 1914   Anders Himberg murmester    
40 1914   J. A.  Hotvedt skomakermester    
41 1914   Johan O. Johannessen barbermester    
42 1914   A. Kristensen tømmermester    
43 1914   Peder Larsen tømmermester    
44 1914   Johannes Lie glassmester    
45 1914   Bernhard Lie snekkermester    
46 1914   Aug. Midling gullsmedmester    
47 1914   Oskar Olsen bakermester    
48 1914   Ole Olsen tapetsermestere    
49 1914   Olaf Pedersen bakermester    
50 1914   P.   Edv. Pedersen slaktermester    
51 1914   Halfdan Raastad bakermester    
52 1914   Ingvar Reinert      
53 1914   A. J.  Stangeby bakermester    
54 1914   Jens Stensholdt bakermester    
55 1914   A. C.  Strand installatør    
56 1914     Sulland installatør    
57 1914   M.  Søderstrøm malermester    
58 1914     Thorvaldsen installatør    
59 1914   A.     K. Thorød malermester    
60 1914     Torvaldsen byggmester    
61 1914   H. Wiksten skreddermester    
62 1915   Chr.  Bettum urmakermester    
63 1915   A. Christensen tømmermester    
64 1915   Olaf Christophersen  murmester    
65 1915   M.  Eliassen murmester jan.23  
66 1915   Egil senior Evensen barbermester    
67 1915   Sigurd Evensen barbermester    
68 1915   Andrè Gulbrandsen-Gilbu malermester    
69 1915     Gunnerød industri    
70 1915   Th. Hagbert malermester    
71 1915   Arne  Halvorsen barbermester    
72 1915     Løken gartnermester    
73 1915   Johan Nilsen snekkermester    
74 1915   H. C.  Rusletvedt skreddermester    
75 1915     Skjeggerud smedmester    
76 1915   Sofus Sørensen malermester    
77 1915   Kr. Torkildsen blikkenslagermester    
78 1916   Magnus Andersen rørleggermester    
79 1916     Heikkenen skreddermester    
80 1916   O.  Hoff malermester    
81 1916   S. Johansen skreddermester    
82 1916   Geo Nilsen bokbindermester    
83 1916   Edv. Olsen skomakermester    
84 1916   Johan Sørlie installatør    
85 1916   M.  Thvedt malermester    
86 1917   Einar O. Eliassen installatør    
87 1917   Henrik Hansen blikkenslagermester    
88 1917   M.  Hansen faktor    
89 1917   O. Paulin-Poulsen boktrykkermester 1957  
90 1917   Hans H.  Ringdal tømmermester    
91 1918   C. Antonisen installatør    
92 1918   Egil jr. Evensen barbermester    
93 1918   J. A.  Hagelin rørleggermester    
94 1918   Julius sr. Johansen glassmester    
95 1918     Markmandrud installatør    
96 1918   J.   Næss installatør    
97 1919   Johs. Bjørnerud gullsmedmester    
98 1919   Rolf Ellefsen installatør    
99 1919   Harry Gogstad installatør    
100 1919   M.  Johannesen bakermester    
101 1919   Hans Skjelbred tømmermester    
102 1920   Magnus Himberg fotografmester    
103 1920   O. J. Næss skreddermester    
104 1920   Gerhard Solem industri    
105 1920   Joh. Wiklund skreddermester    
106 1921   Josef Andresen  murmester    
107 1921   H. G. Berg gullsmedmester    
108 1921   Martin Bergan skomakermester    
109 1921   Marius Larsen tømmermester    
110 1921   R. Edv. Pedersen slagtermester    
111 1922   H. C.  Andersen installatør    
112 1922   Petter Børlie tømmermester    
113 1922     Eckhardt kleinsmed    
114 1922   Fred  Hansen fotografmester    
115 1922   Harald Hansen malermester    
116 1922   Olaus Hasle skomakermester    
117 1922   Andreas Jørgensen Lunden snekkermester    
118 1922   Bjarne Larsen installatør    
119 1922   O. A.  Thoresen bakermester    
120 1923   Hans Amundsen urmakermester    
121 1923   J. Jørgensen Sver.gt snekkermester    
122 1923     Unneberg snekkermester    
123 1924   Edvard Huseby stenhuggermester    
124 1924   F. J.  Solberg faktor    
125 1925   Hein Eriksen skreddermester    
126 1925   Nils Holm Klavenæs tømmermester    
127 1926   Harald Evensen barbermester    
128 1926   Anton Gulliksen glassmester    
129 1926   Jens Hansen malermester    
130 1926   Carl A. Johansen smedmester    
131 1926   Trygve Lie snekkermester    
132 1926   Karl Nilsen snekkermester    
133 1926   A. Petersen malermester 1939  
134 1927   Lauritz Bryn fotografmester    
135 1927   L. Carm industri    
136 1927   Sølve Grini rørleggermester    
137 1927   Sigvald Hansen urmakermester    
138 1927     Horsgaard snekkermester    
139 1927   John Iversen bakermester    
140 1927   Carl Lie installatør    
141 1927   Magnus Odgaard tapetsermestere    
142 1927   Frank Sivertsen Installatør    
143 1927   M.  Sølberg -Johannessen snekkermester    
144 1927   T.  Tellefsen gartnermester    
145 1928   Varg Ditmandsen installatør    
146 1928   Carl Johannesen murmester    
147 1928   Jørgen Løve industri    
148 1928   Gunnar Olsen tømmermester    
149 1928   Karl Sveen ingeniør    
150 1928   Jørgen Søve industri    
151 1929   Hjalmar Larsen installatør    
152 1929   Noer Noer-Sørensen installatør    
153 1930   Fritz Andresen  murmester    
154 1930   Dimitri Koloboff fotografmester    
155 1931   Hans A. Bjerke møllermester    
156 1931   John Jørgensen snekkermester    
157 1931   Ole Liabøtrø gartnermester    
158 1932   Arne  G. Haakonsen gullsmedmester    
159 1932   Knut Hafsund tømmermester    
160 1932   Osvald Holmen rørleggermester    
161 1932   Einar Jacobsen - Jaceksen industri    
162 1932   Josef Nicolaisen bakermester    
163 1932   Edmund Pedersen    slagtermester pølsemakermester    
164 1933   Jørgen  Andersen bakermester    
165 1933   Lars Hansen entreprenør    
166 1933   Sigurd Simonsen installatør    
167 1933   A. Syvertsen Weiby slaktermester    
168 1933   A. Weiby Syvertsen slagtermester    
169 1934   Nils Fredriksen murmester    
170 1934   Hj.  Jacobsen ingeniør    
171 1934   Walter Johannesen barbermester    
172 1934   Bjarne Thoresen skreddermester    
173 1935   Aage Bruun gullsmedmester    
174 1936   Ole Andersen rørleggermester    
175 1936   Karsten Viel Andersen tømmermester    
176 1936   Sigurd Himberg murmester    
177 1936   Victor Holthe bakermester    
178 1936   Julius jr. Johannesen glassmester    
179 1936   Kr. Kristoffersen møbeltapetserer    
180 1936   Thorbjørn Odberg glassmester    
181 1936   Aug. Zakariassen murmester    
182 1937   Alf  Nilsen snekkermester    
183 1938   Haavald Abrahamsen slaktermester    
184 1938   Ester Berg frisørmester    
185 1938   Fritz  Dreyer blikkenslagermester    
186 1938   Bjarne Raastad bakermester    
187 1938   J.E. Solberg urmakermester    
188 1939 Sandar Toralf Aas faktor   Død 1.3.47
189 1939 Sandar Bernhard Algren blikkenslagermester    
190 1939 Sandar Anders Andersen Nes tømmermester    
191 1939 Sandar Johan Andreassen malermester    
192 1939   Eivind Berggren industri    
193 1939   Gunnar Bjørnerud gullsmedmester    
194 1939   Christian Christensen-Moe slaktermester    
195 1939 Sandar  Lars Døvle Larsen snekkermester    
196 1939 Sandar Mathias Eikeland tømmermester    
197 1939   Anker Eriksen malermester    
198 1939 Sandar Karl H. Gabrielsen tømmermester   1950
199 1939 Sandar Lars Grini rørleggermester    
200 1939 Sandar  Thoralf Grønn tømmermester    
201 1939   Ruth Hansen mestersyerske    
202 1939 Sandar Nils Hansen murmester   27.05.1947
203 1939 Sandar Kristian Hassaas skreddermester   1941
204 1939 Sandar Nils Holm Klavenes tømmermester   02.10.1948
205 1939   Liv Jacobsen - Jaceksen frisørmester    
206 1939 Sandar Karl Johannesen smedmester   1940
207 1939   Gunnar Johansen pølsemakermester    
208 1939   Karl A. Johansen smedmester    
209 1939   Walter Kristiansen industri    
210 1939 Sandar Alf Kristiansen malermester    
211 1939   J.A. Kristiansen urmakermester    
212 1939 Sandar Thoralf Krohn tømmermester    
213 1939   Ruth Larsen mestersyerske    
214 1939 Sandar Olaf Lie tømmermester   1940
215 1939 Sandar Ole Lindhjem tømmermester    
216 1939 Sandar Haakon Meyer malermester    
217 1939   Alf Nordman industri    
218 1939 Sandar Ludvik Olsen malermester    
219 1939 Sandar Johan Rambo tømmermester   1940
220 1939 Sandar Lars Ris tømmermester    
221 1939 Sandar Trygve Rønningen tømmermester   09.06.1945
222 1939 Sandar Frithjof Samuelsen malermester   27.05.1947
223 1939   Arvid Schou-Trogstad fotografmester    
224 1939   Haakon Skjelbred tømmermester    
225 1939   Johan Slettingdal industri    
226 1939   Edgar Svendsen snekkermester    
227 1939   Ole Lindgård Sørensen rørleggermester    
228 1939   Reidar Vejby pølsemakermester    
229 1939 Sandar Ole L. Waallan tømmermester   Død 26.8.49
230 1939   Reidar  Weiby  pølsemakermester    
231 1939 Sandar Hans Øvrum slaktermester    
232 1940 Sandar Finn Gregersen malermester    
233 1940   Helene Johansen mestersyerske    
234 1940   Einar Klavenes industri    
235 1940 Sandar Johan Nilsen snekkermester    
236 1940   Hagbert Veierød tømmermester    
237 1941   Nikolaj Aagesen industri    
238 1941   Gunnar Christensen-Moe slaktermester    
239 1941 Sandar Trygve  Nilsen snekkermester    
240 1942   Erland Alfheim Knutsen bakermester    
241 1942   Erik Eriksen malermester    
242 1942   E. Erlandsen tømmermester    
243 1942   Haakon Havnaas pølsemakermester    
244 1942 Sandar Kristian Helgesen tapetsermestere    
245 1942   Agnar Johansen bakermester    
246 1942   Arnt Revetal industri    
247 1943   Finn Andersen bakermester    
248 1943   Walter Arvesen frisørmester    
249 1943   Asbjørn Bergly urmakermester    
250 1943   Yngve Christiansen snekkermester    
251 1943   Oscar Eliasen murmester    
252 1943 Sandar Harald Evensen snekkermester    
253 1943   Lars Hasle skomakermester    
254 1943   Gerhart Hem installatør    
255 1943   Sigurd Hotvedt snekkermester    
256 1943 Sandar Solveig S. Johannesen mestersyerske   1949
257 1943   R.A. Jørgensen fotografmester    
258 1943   Alf Kristoffersen møbeltapetserer    
259 1943   Gunvald Kristoffersen møbeltapetserer    
260 1943   John Nilsen snekkermester    
261 1943   Robert Nilsen snekkermester    
262 1943   Sigvald Sondresen malermester    
263 1944 Sandar Sverre Olsen malermester   1945
264 1945 Sandar Olaf Aagesen blikkenslagermester    
265 1945   Aleksander Andersen tømmermester    
266 1945   Dagmar D. Beche frisørmester    
267 1945   Øyvind Bjørvik malermester    
268 1945 Sandar Øivind Bogen malermester    
269 1945   Øivind Bogen malermester    
270 1945 Sandar  Fredrik Fredriksen snekkermester    
271 1945 Sandar Kristian Halvorsen tømmermester    
272 1945   Bjarne Hansen feiermester    
273 1945   Odd Hansen murmester    
274 1945 Sandar Robert  Hansen møbeltapetserer    
275 1945 Sandar Haakon Hansen tømmermester   20.12.1947
276 1945   Aage Håkedal rørleggermester    
277 1945 Sandar Th. Lystad installatør   1949
278 1945   Hans Melby tømmermester    
279 1945   Marius Nygaard tømmermester    
280 1945   Lars H. Strømøy tømmermester    
281 1946   Alf Altmann møbeltapetserer    
282 1946   Hans jr. Amundsen urmakermester    
283 1946   Jørgen Borge malermester   1950
284 1946 Sandar  Håkon Eriksen malermester    
285 1946   Haakon Hansen blikkenslagermester    
286 1946 Sandar Thorstein Hansen murmester    
287 1946   Arnt Kristensen tømmermester    
288 1946   Stein Midling gullsmedmester    
289 1946   Thorleif Pedersen frisørmester    
290 1946   Sigurd Pedersen tømmermester    
291 1946 Sandar Håkon O. Skjelbred tømmermester    
292 1946 Sandar Ole Skjelbred tømmermester    
293 1946   Harald Thorsen tømmermester    
294 1947 Sandar  Harald Andersen tømmermester    
295 1947   Mathias Askerød frisørmester    
296 1947   Alfred Bjørvik malermester    
297 1947 Sandar  Torjus Dale murmester    
298 1947   Gustav Forsmann gartnermester    
299 1947   Ivar Gulliksen gartnermester    
300 1947   Reidar Hansen skomakermester    
301 1947 Sandar Sigurd Horn murmester    
302 1947 Sandar Gunnar Høibraaten feiermester   1949
303 1947   Magnus Johansen bakermester    
304 1947   Emil Kval skreddermester    
305 1947 Sandar Karl Wilhelm Lunde Berntsen malermester    
306 1947 Sandar Kjetil Lunden tømmermester    
307 1947 Sandar Th. Malme pølsemakermester    
308 1947   Knut Nilsen rørleggermester    
309 1947   Waldemar Olsen skomakermester    
310 1947   Thor Preede gartnermester    
311 1947 Sandar Søren Samuelsen murmester    
312 1947   Edvard Totorp industri    
313 1948   Gunnar Andersen rørleggermester    
314 1948 Sandar Osvald Andersen slagtermester    
315 1948 Sandar J. Bjønnes rørleggermester   1949
316 1948   Sverre Dørum bygningsingeniør    
317 1948 Sandar Lars Fevang snekkermester   1948
318 1948 Sandar Sigurd Gabrielsen tømmermester   1949
319 1948 Sandar Salve Galteland tømmermester   Død 5.3.51
320 1948 Sandar  Georg Gulliksen glassmester    
321 1948 Sandar Anders Hagtvedt tømmermester    
322 1948 Sandar H.C. Hansen tømmermester    
323 1948 Sandar Odd Hermansen rørleggermester    
324 1948 Sandar Finn Jahre pølsemakermester    
325 1948 Sandar Ole Juel Johannesen glassmester    
326 1948 Sandar Thorleif Johannesen murmester    
327 1948 Sandar Tor Kandal tømmermester    
328 1948 Sandar Arnulf Kjemperød malermester    
329 1948   Lars A. Kristiansen tømmermester    
330 1948 Sandar Johnny Liverød tømmermester    
331 1948 Sandar Hans Mathisen smedmester    
332 1948 Sandar Anders Nilsen bakermester    
333 1948 Sandar Erling Nordahl Andersen blikkenslagermester    
334 1948 Sandar Håkon Olsen malermester    
335 1948 Sandar Alf Olsen tømmermester    
336 1948 Sandar Th. Pedersen tapetsermestere    
337 1948 Sandar Herman Rinde buntmakermester    
338 1948 Sandar Reidar A. Rød snekkermester    
339 1948 Sandar Robert  Rønning murmester    
340 1948 Sandar Hans Skjelbred tømmermester    
341 1948 Sandar Gunvor Solberg mestersyerske    
342 1948 Sandar Alfred Standal murmester    
343 1948 Sandar Abraham Stange smedmester    
344 1948   Henrik jr. Stickler industri    
345 1948 Sandar Hans Torp snekkermester    
346 1948 Sandar Ingebjørg Trollerud mestersyerske    
347 1949   Jors Andersen glassmester    
348 1949 Sandar Thorstein Hellesnes faktor    
349 1949 Sandar Karl Karlsen murmester    
350 1949 Sandar Agnar Mathisen tømmermester    
351 1949 Sandar Hans Reppesgård tømmermester    
352 1949   Arne Rosendal rørleggermester    
353 1949   Anna Sannes mestersyerske    
354 1949 Sandar Trygve Skjeggerød murmester    
355 1949   Liv Trydal mestersyerske    
356 1950   Ragnar Abrahamsen rørleggermester    
357 1950 Sandar  Anders Leon  Andersen blikkenslagermester    
358 1950 Sandar  Normann Andersen blikkenslagermester    
359 1950 Sandar Ole Andersen rørleggermester    
360 1950   Arne Andresen byggevareleverandør    
361 1950 Sandar  Nils J. Bergan tømmermester    
362 1950   Alf Christensen glassmester    
363 1950   Ole Johan Johannessen glassmester    
364 1950   Rolf Juel Johannessen glassmester    
365 1950   Josef Lang bakermester    
366 1950   Bjørn Lund buntmakermester    
367 1950   Harry Nilsen blikkenslagermester    
368 1950 Sandar Trygve Boje Pedersen tømmermester    
369 1950 Sandar Jørgen Ris tømmermester    
370 1950 Sandar Trygve Samuelsen malermester    
371 1950   Olaus Stensrud malermester    
372 1950   Oscar Svendsen installatør    
373 1950 Sandar Johannes Tjærandsen tømmermester    
374 1951   Hugo Berg Gilbu malermester    
375 1951   Olaf Heistad tømmermester    
376 1951   Arne Svanberg murmester    
377 1952   Trygve Boye Pedersen tømmermester    
378 1952   Birger Doksrød frisørmester    
379 1952   Stellan Edquist industri    
380 1952   Odd Gjelstad malermester    
381 1952   Haakon Steen-Hansen blikkenslagermester    
382 1952   Ella Thorbjørnsen mestersyerske    
383 1953   Carsten Fredriksen murmester    
384 1953   Arne Henriksen tømmermester    
385 1954   Thorbjørn Istre industri    
386 1954   Bjørn K. Olsen industri    
387 1954   Sigurd Thuve tømmermester    
388 1955   Ole Herman Elgesem snekkermester    
389 1955   Erling Anker Eliassen installatør    
390 1955   Kåre Harald Hamer installatør    
391 1955   Johan Hellenes arkitekt    
392 1955   Eugen Jahre industri    
393 1956   Odd Eliassen industri    
394 1956   Bjarne Monrad Fossengen rørleggermester    
395 1956   Endre Haukaas industri    
396 1956   Trygve Simonsen pølsemakermester    
397 1956   Olaf Treidene smedmester    
398 1957   Halvdan Andersen tømmermester    
399 1957   Olaf Andersen tømmermester    
400 1957   Osvald Andresen pølsemakermester    
401 1957   Leif Austerheim urmakermester    
402 1957   Rolf Juel Barth industri    
403 1957   Reidar  Bentzen tømmermester    
404 1957   Finn Bjørnerud gullsmedmester    
405 1957   Eigil Evensen frisørmester    
406 1957   Gunnar Josef Evensen industri    
407 1957   Harald Evensen snekkermester    
408 1957   Hans Fritzøe tømmermester    
409 1957   Harry Gabrielsen tømmermester    
410 1957   Karl H. Gabrielsen tømmermester 1957  
411 1957   Sigurd Gabrielsen tømmermester    
412 1957   Hans Goller rørleggermester    
413 1957   Erling Gundersen tømmermester    
414 1957   Ragnar Harring tømmermester    
415 1957   Einar Lie Haugen installatør    
416 1957   Johan Holm murmester    
417 1957   Ole Jensen ingeniør    
418 1957   Kåre W. Johannessen murmester    
419 1957   Alf Kristiansen malermester    
420 1957   Kristian R. Lindstrøm bygningsingeniør    
421 1957   Jimmy Lüberth boktrykkermester    
422 1957   Arne Løken tømmermester    
423 1957   Torleif Malme slaktermester    
424 1957   Hans Mathisen smedmester    
425 1957   Harald Mørk industri    
426 1957   Anders Nilsen bakermester    
427 1957   Ågesen Olav blikkenslagermester    
428 1957   Håkon Olsen malermester    
429 1957   Sigurd Olsen rørleggermester    
430 1957   Leif Andreas Ramberg Interiørarkitekt    
431 1957   Jørgen Riis tømmermester    
432 1957   Lars Riis tømmermester    
433 1957   Nils Ruud industri    
434 1957   Søren Samuelsen murmester    
435 1957   Trygve Skjeggerød murmester    
436 1957   Harry Solberg snekkermester    
437 1957   Abraham Stange smedmester    
438 1957   Bjarne Thorød malermester    
439 1957   Kåre Tjomsland snekkermester    
440 1957   Thor Trydal tømmermester    
441 1957   Sigvald Tveitan murmester    
442 1957   Magnus Tveitan tømmermester    
443 1957   Karsten Vileid tømmermester    
444 1957   Torbjørn Wallum rørleggermester    
445 1958   Dagfinn Enge installatør    
446 1958   John Fjell industri    
447 1958   John Fjellstad industri    
448 1958   Hugo Karlsen smedmester    
449 1958   Stein Lande urmakermester    
450 1958   Ib Pedersen rørleggermester    
451 1960   Torbjørn Hansen entreprenør    

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad