Årsmøte 2022 i Slekt og Data Hedmark

Innkalling til årsmøte i Slekt og Data Hedmark 09.mars 2022

Det innkalles til digitalt årsmøte 09.mars 2022 kl.18:00


Årsmøtet innledes med foredrag av Tora Herud, forfatter av "Odelsguter 1908-1918".

 

 

Saker som behandles på årsmøtet

 1. Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter.
 2. Valg av møteleder, samt en person til å skrive protokoll og to til å undertegne protokollen.
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 4. Styrets beretning om siste års virksomhet
 5. Regnskap med revisors beretning
 6. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte for styrearbeid.
 7. Budsjett for inneværende år
 8. Innkomne saker
 9. Eventuelle vedtektsendringer
 10. Valg av:
 • Leder for ett år (jfr § 9)
 • Styremedlemmer for to år (jfr § 9)
 • a) Varamedlemmer for ett år (jfr § 9) i rekkefølge
 • Revisor for to år
 • Valgkomité for ett år
 • Valg av delegater med vararepresentanter til Slekt og Data sitt landsmøte (i år med landsmøte). Ved forfall av de valgte representanter, kan styret velge ny representant uten at denne må velges av årsmøtet.

 Innkomne forslag - sendes til sekretar@he.slektogdata.no med frist 09.februar.

 

Hvor finner jeg sakspapirene til årsmøtet?

Alle sakspapirer vil bli lagt ut inne tidsfristen under menyen på høyre side. 

 

Slik blir du med på vårt digitale årsmøtet:

Logg deg gjerne på i god tid før møtet.

 

Velkommen!

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad