Ingeborgrud

Gravplassen ligger i nordre del av hovedsognet, hvor det ved kgl. res. av 10. juni 1885 ble anlagt en hjelpekirkegård på gården Ingeborgruds grunn.

Ingeborgrud kirke ble satt opp som et kapell på en liten skogvokst kolle på kirkegårdens nordside i 1904-05 og innviet den 1. februar 1906. Den har nå status som kirke.

Kilde: norgeskirker.no

Endringsforslag

Her kan du sende inn forslag til endringer av teksten om gravplassen. Du kan også laste opp nye bilder fra gravplassen.
NB! Det skal ikke sendes inn bilder av enkeltgraver

Avsenders navn
Avsenders e-post
Avsenders mobil