Har du spørsmål om Gravminnebasen?

Se om du finner svar i listen under. Har du fortsatt spørsmål, kan du også sende en e-post til support@slektogdata.no, så skal vi forsøke å hjelpe deg. 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Det kan være flere årsaker til dette:

 • Sjekk skrivefeil og stavemåte. Gamle navn kan ha en annen skrivemåte.
 • Prøv å utvide det geografiske området du søker i.

Om du ikke får treff, kan det også skyldes at personen ikke er registrert i basen:

 • Gravplassen som vedkommende ligger på er ikke registrert enda.
 • Vedkommende er gravlagt etter at registrering var ferdigstilt.
 • Graven er slettet før fotografering ble gjort.
 • Graven er ikke registrert i mottatt database fra kirkevergen.

Søk i gravminnebasen er fortsatt gratis og åpen for alle, men søk på bare navn er nå forbeholdt innloggede medlemmer. Ikke-medlemmer må først velge fylke og kommune.

For å vedlikeholde og utvikle nye tjenester er organisasjonen avhengig av en robust økonomi. Slekt og Data driftes nesten utelukkende av medlemskontingent og må derfor ha unike tilbud som kan tiltrekke seg nye medlemmer slik at vi også kan gi dere et best mulig tilbud. Les mer om hvordan du logger deg inn her.

Rettighetshaver er den som har tatt bildet. Å skanne et vanlig fotografi er å fremstille et eksemplar. Digitale kopier er eksemplarer, de også. Det er lov å lage slike kopier til privat bruk, uten å spørre opphavsmannen om lov. Det dere sitter med av fotografier som dere har skannet til privat bruk, er altså ikke noe problem. Å fremstille eksemplarer som ikke er til privat bruk, er lov kun med opphavsmannens samtykke..

- Bilder på Internett: Å legge et digitalt fotografi ut på Internett er å spre bildet til allmennheten. Dette er kun lov med opphavsmannens samtykke. Digitale fotografier lagt ut på Internett kan gjerne frigis, dvs. at rettighetshaveren opplyser at det er tillatt å fremstille eksemplarer av dem, og/eller spre dem til allmennheten, for eksempel ved å trykke bildene i en bok eller bruke dem på et annet nettsted.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er inngått avtaler med våre bidragsytere om at deres bilder kan brukes av andre uten samtykke. 

Bli med på dugnaden

Gravminnesiden er bygget opp av dugnadsinnsats over mange år og vi er svært takknemlig for jobben som er lagt ned til nå. Per i dag inneholder databasen navnet på rundt 2,8 millioner personer, og bilder av over 1,9 millioner gravminner. Alle landets graver finnes ikke i basen, men i den nye løsningen blir det enklere å legge inn opplysninger og enklere for flere å bidra. Nå kan man laste forslag til opplysninger rett inn på nettsiden, fremfor å sende inn minnepinner, cd-er og Excel-lister som man måtte tidligere. Nå kan du for eksempel ta med mobilen din på en gravplass, fotografere og laste opp bilder direkte på siden. Sammen kan vi gradvis gjøre siden stadig mer innholdsrik.  

Så hyggelig at du vil bidra! Man bør ikke starte fotografering av en gravplass uten at dette er avtalt med den lokal gravminnekoordinatoren for området. Se kontaktinformasjon her. Da unngår man dobbeltarbeid.

Personvern og rettigheter

Slekt og Data er opptatt av at gravene behandles med forsiktighet og verdighet. Opplysninger om døde personer er som hovedregel ikke vernet etter norske personvernregler. Man kan derfor publisere opplysninger om døde personer, dersom ikke opplysningene også seier noe om levende personer.

Her kan du også lese hva Datatilsynet skriver om slektsforskning på nett

Slekt og Datas formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette tilrettelegge for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi fremmer slektsforskning og forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv. Som en del av dette tilbyr vi i Gravminnebasen informasjon om dine forfedres fødsels- og dødsdato, og hvor de er gravlagt, inkludert bilde av gravplassen. Bruken av bildet er klarert med fotograf.

En vakker gravsten kan kvalifisere som et åndsverk, men etter åndsverkloven § 31 kan et åndsverk avbildes når det varig er plassert på eller ved offentlig plass eller vei eller tilsvarende offentlig tilgjengelig sted, som en gravplass som regel er. Bildene av gravsteinene knyttes ikke til levende personer, og opplysninger om døde personer er som hovedregel ikke vernet etter norske personvernregler.

Slekt og Data er opptatt av at gravene behandles med forsiktighet og verdighet Hvis imidlertid en fester kontakter oss med ønske om å at bilde av et gravminne fjernes, vil vi selvfølgelig vurdere dette selv om vi ikke er rettslig forpliktet til å fjerne bildet.

Finansiering

Gravminnebasen har så langt kostet 1,55 millioner kroner å oppgradere. Denne er finansiert av egenkapital som er spart opp over flere år, samt prosjektstøtte fra Kulturrådet for å finansiere eksterne utviklingskostnader. Totalt har vi fått 450 000 kroner i prosjektstøtte. Prosjektstøtte fra Kulturrådet forutsetter at man dekker minimum tilsvarende beløp selv. Prosjektstøtten fra kulturrådet er ikke i strid med Kulturrådets krav til tilgjengeliggjøring. Slekt og Data får også driftstøtte fra Kulturrådet. Denne må ikke blandes sammen med prosjektstøtte, da denne går til driften generelt.  

Hvorfor ble siden oppgradert og hva er nytt?

Gravminneprosjektet ble startet i 2004 og nettsiden har ikke blitt endret siden den gangen. Etterhvert har programvaren blitt utdatert, og det har vært helt nødvendig å oppgradere løsningen for å kunne beholde alle de verdifulle dataene som ligger der. Derfor ble siden lansert i ny drakt i august 2020. Nettsiden har nå fått et visuelt løft, tilfredsstiller alle krav til universell utforming og er tilpasset alle plattformer. Ikke minst er det nå blitt mye enklere for alle å bidra med innhold i basen. 

 

I tillegg til at siden har blitt oppgradert, fått et visuelt løft og nå er tilpasset bruk på pc, nettbrett og mobil, har den også fått en del nye funksjonaliteter: 

 • Oppgradert avansert søk. I det nye avanserte søket kan søke på flere ulike felt og alternativer.  
 • Enklere å gjøre forbedringer, oppgradering og endringer. Det er nå enkelt å sende inn forslag til nye bilder, nye graver og endringer i opplysninger.  
 • Legg til lenker. I databasen kan du nå legge inn forslag til lenker til andre nettsteder på personsiden, slik at informasjonen om en gravlagt person blir mer utfyllende og gjør det enklere for andre å finne ut mer om vedkommende.  
 • Unik ID, URLog kildereferanse til hver person. I den forrige basen var ikke ID-en unik, men dette er nå løst med en permanent URL. 
 • Koble personer sammen. Det er nå mulig å koble sammen personer som ligger gravlagt på samme gravsted. Det gjør det enklere å navigere mellom personer som er gravlagt på samme grav.  
 • Register over gravplasser. Mange har savnet en oversikt over gravplasser i databasen. Det er nå lagt til rette for en dugnad, hvor publikum kan registrere kirkegårder over hele landet og legge inn bilder av disse. Du kan også velge å få opp en kartvisning, som gjør det enkelt å finne ut hvor kirkegården er plassert.