Webinar om navneskikker: Finn rett person i kildene

Hvordan kan kunnskap om norske navnetradisjoner gjøre slektsforskningen enklere når det søkes i kilder? Her gis flere nyttige tips. Se opptak av webinaret nå!