Transkriberingsdugnad i Digitalarkivet

Er du godt kjent med gotisk skrift?

For at mange skal ha glede av transkribert materiale, må vi også delta på dugnader. Dersom du har god erfaring i å tyde gotisk skrift, kan denne dugnaden være perfekt for deg. 

Arkivverket trenger dugnadshjelp til å korrekturlese og transkribere manntallene fra 1660-tallet og 1701.

Manntallene for 1660-tallet er tidligere transkribert, og tilgjengelig på det gamle Digitalarkivet. Før de kan flyttes over til det nye Digitalarkivet, må de korrekturleses. Nå er også manntallene skannet og tilgjengelig i Digitalarkivet. Det er derfor ønskelig at man i forbindelse med korrekturen, setter på bildeID (direktelenke til skannet bilde).

Manntallet 1701 er delvis transkribert. Disse databasene trenger ikke korrekturleses, men skulle fått satt på bildeID. I tillegg ønsker Arkivverket å få transkribert det som gjenstår av 1701 tellingen.

De ferdig korrekturleste og transkriberte dataene vil inngå i Digitalarkivets database, slik at en kan søke på tvers av ulike arkivkilder etter samme person.

Digitalarkivet tilbyr veiledning underveis om du trenger det.

Har du lyst til å delta i denne dugnaden, finner du mere informasjon i linken.

Send e-post til Digitalarkivet  hvis du har lyst til å være med.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad