Om Slekt og Data Oppland

Slekt og Data Oppland er et aktiv fylkeslag for alle som er "hektet på slekta". Laget har faste møter som tar opp nyttige tema, og som gir slektshjelp enten du er ny, eller viderekommen slektsforsker. Vi har faste møter på Lillehammer, og oversikt over møtene finner du i møtekalenderen. Som medlem blir du en del av et hyggelig og lærerikt fellesskap, og du møter andre som er interessert i det samme som deg.

Slektsprat og kaffe

Vi har to faste "poster" i programmet vårt.  "Slektsprat og kaffe" er temamøter med foredrag der du kan lære mer om for eksempel søking i slektsdatabaser, slektsprogram og lignende. Her får du faglig påfyll og kan utveksle erfaringer med likesinnede som deler din interesse for slektsforskning. Møtene foregår på YK-huset, Fåberggata 102 i Lillehammer. 

Gratis slektshjelp

Vårt andre faste tema er "Spør en slektsgransker", der du kan få gratis hjelp til å lete etter slekta, tyde gotisk skrift osv. Disse møtene foregår på Lillehammer bibliotek, Wiesesgate 2, Lillehammer. Oversikt over alle møter finner du i aktivitetskalenderen vår. Møtene er gratis, og alle er selvfølgelig velkomne, uavhengig av erfaring og alder. Ingen krav til gode datakunnskaper. 

I disse "koronatider" vil vi avvikle en del av møtene våre via Teams, og medlemmene får tilbud om teamsmøtene i egen medlemsmail, her er det påmelding.
Slekt og Data sentralt arrangerer lærerike webinarer.

Organisasjonen vår heter Slekt og Data, men du trenger ikke å kunne mye om data for å delta på våre aktiviteter. Det holder at du har en datamaskin og vet hvordan du kommer deg på Internett. Det viktigste er at du er interessert i slektsforskning og motivert til å lære mer om hvordan finner relevant informasjon på nettet og andre steder.

Skroller du ned på siden her finner du fram til tillitsvalgte i Slekt og Data Oppland. Ta gjerne kontakt med en av de om du lurer på noe.

Vi sees!

Historie og formål

Slekt og Data Oppland ble stiftet 12. desember 1998. Organisasjonens formål er å organisere alle som er interessert i person- og slektshistorie, og legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.​

Organisering og drift

Alt arbeid i Slekt og Data er basert på frivillighet, engasjement og dugnadsinnsats. Det er våre tillitsvalgte som bidrar med sin fagkompetanse og erfaring og som arrangerer alle møter, temakvelder og kurs. I tillegg har vi en rekke andre frivillige som bidrar med dugnadsinnsats til ulike prosjekter, for eksempel Gravminner og Kilderegistrering.

Styret og årsmøte

Slekt og Data Oppland ledes av et styre som velges på årsmøtet hvert år.

Lokallag

Slekt og Data Hadeland ble etablert 2. november 2013 som en lokalgruppe under Slekt og Data Oppland. Gruppa ligger per i dag "på is", men vi håper å komme i gang igjen. Slekt og Data Hadeland har hatt sitt møtested på Gran bibliotek. Målsetningen med en egen gruppe her er at at slektsgranskere skal finne likesinnede i nærområdet, og ha mulighet til å sette av faste dager til å arbeide med slekt. Ta kontakt om du har lyst å bidra til dette.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Kontaktpersoner

Trond Gangnes

Trond Gangnes

Leder Slekt og Data Oppland

leder@op.slektogdata.no
Tarald Koller

Tarald Koller

Nestleder, Slekt og Data Oppland

nestleder@op.slektogdata.no
Synnøve Ramsrud

Synnøve Ramsrud

Sekretær og studieleder, Slekt og Data Oppland

sekretar@op.slektogdata.no
Kjell Arne Sveum

Kjell Arne Sveum

Kasserer Slekt og Data Oppland

kasserer@op.slektogdata.no
Kjell Helge Moe

Kjell Helge Moe

Slektsforum Slekt og Data Oppland

slektsforum@op.slektogdata.no

Arild Sollie

Styremedlem Slekt og Data Oppland

styremedlem1@op.slektogdata.no

Trond Wæhler

Valgkomitè Slekt og Data Oppland

valg1@op.slektogdata.no

Åsmund Skjeldnes

Legacy-kontakt Slekt og Data Oppland

asmund@skjeldnes.com

Tarald Koller

Webansvarlig Slekt og Data Oppland

webmaster@op.slektogdata.no

Synnøve Ramsrud

Gravminneleder

gravreg@op.slektogdata.no