De lange linjene for utvandringen til USA

Det er starten av 1800-tallet. Uro over fremtiden, en landsbygd i ferd med å fylles opp og urettferdige lover preger mange nordmenns hverdag. Så kommer det brått en utvei. Et nytt land ingen har hørt om før, der man kan starte med blanke ark og leve frie liv, USA.  Nesten en million nordmenn skal etter hvert starte en ny fremtid der.

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad