Medlemsmøter våren 2024

Nå er det endelig nyttår. Vi håper at programmet for medlemsmøter for vårterminen faller i smak.

Tilholdssted for reisende

Onsdag 3. januar 2024: "Etiske problemstillinger vedrørende persondata innen slektsforskning og/eller bruk av DNA" ved Sigbjørn Alapnes Elvebakken og Carl Birger van der Hagen

Onsdag 7. februar 2024: "Slektsforskning på reisende" ved Kai Samuel Vigardt

Onsdag 6. mars 2024: "Kommunale manntall og folketellinger i Oslo (Kristiania og Aker)" ved Sigbjørn Alapnes Elvebakken. Denne kvelden er det også årsmøte i Slekt og Data Oslo/Akershus. 

Onsdag 3. april 2024: «Kilder til personopplysninger fra krigsåra på Digitalarkivet» ved Leif Thingsrud (Arkivverket)

Alle møtene er i Wergelandsalen på Riksarkivet klokka 18:00. De er åpne for alle, også ikke medlemmer av Slekt og Data Oslo/Akershus. Unntaket er selve årsmøtet i distriktslaget, som lukkes etter foredraget. 

Detaljer rundt de ulike foredragene blir publisert i vår arrangementskalender

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler