Kilderegistrering Hedmark

Vi startet opp i 2014 med å delta i dugnaden med å transkribere kirkebøker for å levere de videre til en søkbar base i Digitalarkivet.

Foto: Digitalarkivet

En rekke kilder for Hedmark er tidligere registrert av Riksarkivet og andre aktører. Dette er bygselsprotokoller, dødsannonser, finnemanntall, passprotokoller m.m. 

Det er mange flere aktuelt kilder å registrere: 

  • Telefonregistre og adressebøker fra 1900-1950
  • Valgmanntall
  • Skattelikningsprotokoller

 

Hva benyttes for å registrere kildene 

Vi registrerer i Slekt og Data sitt egenutviklede program Augustus, og vi følger Arkivverkets standard Kyrre. Våre spesielle rutiner knyttet til registrering, korrekturlesing og feilsjekk gjør at vi kan levere databaser av høy kvalitet rett inn til Digitalarkivet(DA). 

Vår utarbeidet veiledning er hentet fra KYRRE og fra AUGUSTUS HÅNDBOK. Disse kan du laste ned fra under Relaterte lenker på denne siden. Noe av informasjonen er hentet direkte fra DA. Det går an å spørre DA om alt man lurer på ved å gå inn på Kildereg og brukerforum på DA sine sider. Du er også velkommen til å konferere med kildereg.koord. på epost.

 

Hva skjer når du har meldt deg på 

  1. Når vi har mottatt din påmelding til deltakelse for transkribering av en kirkebok vil du få tildelt en kirkebok som er reservert på navnet ditt.
  2. Du som registrerer og/eller korrekturleser, blir du kreditert med navnet ditt i DA.
  3. Dersom du ønsker å få registrere eller korrekturlese fra et område du kjenner, kan det være mulig hvis det er en ledig bok der.
  4. Ingen tidligere avskrifter skal brukes som “fasit”! Disse inneholder ofte feil, og er dessuten ikke vårt arbeid.
  5. Du må gjøre deg ferdig med en registrering før du starter en ny.
  6. Kildereg. koordinatoren i Slekt og Data Hedmark leverer det ferdig registrerte og korrekturleste materialet til DA. Det blir utført 2 typer sjekker før vi sender inn filene, slik at kvaliteten på arbeidet blir best mulig.

 

Har du lyst til å delta

Ta kontakt med oss på kildereg@he.slektogdata.no, enten du har kapasitet til litt eller til mye!

Du har også muligheten til å fylle ut Skjema for deltakerregistrering som du finner på høyre side.

Kontaktpersoner

Dag Østvold Tangen

Dag Østvold Tangen

Kilderegkoordinator

kildereg@he.slektogdata.no

Annonse:

banner ad