Navneliste over folk som utvandret til USA fra Gudbrandstraktene 1845-1870

Her finner du navneliste over folk som utvandret til USA fra Gausdalstraktene 1845-1870, etter kirkeboken. Det er Jan Olav Skog som har registrert dataene hentet fra Gausdal bygdehistorie, bind 4/1988 .