Arendal 300 år - 1723-2023 - En kartvisning

Tirsdag 14. aug vil Slekt og Data Aust-Agder presentere det nyutviklede kartprogrammet "Arendal 300 år - 1723-2023 - På rundtur" og vise hvordan det kan brukes. Sted Arendal bibliotek 2.etg i kafeen fra kl 12.00 til 15.00. Det vil også bli vist Torsdag og fredag på Kulturvernforbundets stand foran Kulturhuset.

Arendal by 300 år - 1723-2023 - Fargelagt og redigert av @Rudebilstasjonen

Klikkbart kart fra 1884 er nå ferdig.

Tirsdag 14. aug vil Slekt og Data Aust-Agder presentere det nyutviklede kartprogrammet "Arendal 300 år - 1723-2023 - På rundtur" og vise hvordan det kan brukes. Sted Arendal bibliotek 2.etg i kafeen fra kl 12.00 til 15.00. Det vil også bli vist Torsdag og fredag på Kulturvernforbundets stand foran Kulturhuset.

Arendal i 1884 besto av rundt 440 bygg. Ved å trykke på det enkelte bygg vi du få fram hvem som bodde der i 1885 (Folketelling). For flere av byggene vil du også se gammelt bilde av bygning, branntakst, portrettbilde av beboer (hentet fra Kubens portrettsamling) og historie om bygget. (hentet fra Arendals Byes Historie av Frithjof Foss.)

Du må ha nettbrett eller PC for å ha glede av programmet.

Det klikkbare kartet er utarbeidet av Slekt og Data Aust-Agder i samarbeid med Morten Thorvaldsen fra Slekt og Data Vestfold.

iFrames støttes ikke på denne siden.

Se større kart!

I første rekke har prosjektet tatt utgangspunkt i et datasett for bostedssøk fra Folketellingen 1885 for Arendal og et bykart fra Arendal fra 1884. Datasettet har blitt importert inn i en Sharepoint Liste på gruppeområdet til Slekt og Data Aust Agder, der en gruppe registratorer har georeferert alle eiendommer/bygninger som har vært mulig å kartfeste. I tillegg er datasettet beriket med dagens GBNR, adresser, lenker til beboere i FT 1885, lenker til omtale i branntakster og Arendal Bys Historie om den enkelte eiendom. I tillegg er det lagt inn informasjon om gårdeiere og deres yrker. Etterhvert er planen å legge inn beskrivelser av bygninger/eiendommer og statistiske opplysninger. Når datasettet er ferdig beriket, så har vi laget er interaktiv kartvisning i ArcGIS Online. Dette er en kartplattform med en rekke verktøy som Slekt og Data Vestfold har fått en non-profit donasjon på, slik at vi kan lage så mange kartvisninger vi vil.

Selve det interaktive kartet er satt opp med et bakgrunnskart samt to kartlag som består av det berikede datasettet og det gamle kartet fra 1884, som er kartfestet.

Bruksanvisning:

Det interaktive kartet består i hovedsak av 4 elementer. Helt til venstre i kartets sidestolpe har man knapper for å zoome inn og ut i kartet, tegnforklaring, hjem-knapp standard kartvisning, og nederst til venstre en "utvid"-knapp som åpner et liste-vindu med oversikt over yrkene til gårdeierne i kartutsnittet. Hver yrkesgruppe er symbolisert med sin egen fargemarkør i kartet på det enkelte hus. Man kan "dra seg" rundt i kartet for å se nærmere på det området av byen man er interessert i. Ved å klikke på en fargemarkør på en bygning, så vil det åpne seg en "sprettopp-boks" med kjerneinformasjon om bygningen og dens beboere/eiere, lenker til mer informasjon og i endel tilfeller et bilde av hvordan bygningen/eiendommen så ut i eldre tid. Helt øverst til høyre i kartbildet er det en søkeknapp. Ved å klikke på denne så åpnes et søkevindu, der du kan søke direkte i det underliggende datasettet. Her kan du søke på dagens adresser, eldre husnavn, matrikkelnummer og navn på gårdeiere.

Vi håper riktig mange slektsforskere og lokalhistorieinteresserte kan ha utbytte av denne kartvisningen i jakt på informasjon om slekt fra Arendal og eldre bygningshistorie. Vi vil på sikt supplere datasettet med flere bygningsbeskrivelser, persondatasett og statistisk informasjon.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad