Hederspriser i Slekt og Data

Slekt og Data er en frivillig organisasjon hvor arbeidet er basert på frivillig innsats og engasjement. Gjennom årene er det en rekke personer som har bidratt med ekstraordinær innsats og gjennom dette styrket organisasjonen og slektsforskningen i Norge.

Pris- og hedersvinnere 2016

Slekt og Datas Ærespris

Slekt og Datas Ærespris er den høyeste utmerkelsen du kan få i organisasjonen. Æresprisen kan tildeles personer som ikke bare har bidratt med ekstraordinær innsats, men som gjennom sitt virke gjennom flere år også har brakt Slekt og Data og slektsforskningen i Norge et steg videre. Æresprisen kan kun tildeles medlemmer i Slekt og Data, samarbeidende foreninger/ organisasjoner/ institusjoner eller ansatte. Det er ingen automatikk i at priser deles ut årlig, men kun når det er funnet verdige kandidater. Prisen består av et diplom og et fat.

Følgende personer er tildelt Slekt og Datas Ærespris:

 1. Wilhelm Færden 1994
 2. Alf Christophersen 1994
 3. Sjur Madsen 1996
 4. Gunnar Aabøe 1996
 5. Bjørn Nilsen 1998
 6. Jan Solberg 2000
 7. Jan Eri 2004
 8. Norunn Klettum 2006
 9. Sture Bjelkåker, Föreningen DIS 2006
 10. Digitalarkivet v/Yngve Nedrebø 2008
 11. Tone Moseid, 2008
 12. Ole Bjørn Darrud, 2008
 13. Föreningen DIS 2010
 14. John Ludvigsen 2012
 15. Torill Johnsen 2014
 16. Knut Bryn 2014
 17. Renathe-Johanne Wågenes 2016
 18. Jostein Mediaa 2018
 19. Morten Thorvaldsen 2020

Slekt og Datas nasjonale Hederspris

Hedersprisen kan tildeles personer som over kortere eller lengre tid, og uten egen fortjeneste, har gjort en ekstraordinært stor og viktig innsats til fordel for hele organisasjonen og/eller på annen måte bidratt til å styrke slektsforskningen nasjonalt. Hedersprisen kan deles ut enten for utførelse av enkeltoppgaver eller for ivaretakelse av viktige funksjoner i organisasjonen over tid. Den nasjonale Hedersprisen kan kun tildeles medlemmer i Slekt og Data, samarbeidende foreninger/organisasjoner/institusjoner eller ansatte. Prisen består av et diplom og en glassbjørn.

Følgende personer er tildelt Slekt og Datas nasjonale Hederspris

 1. Anne Blakkestad 1994
 2. Gunnar Aabøe 1994
 3. Toril Lohne 1996
 4. Rune Bratfoss 1997
 5. Alf Christophersen 1997
 6. Torleif Haugødegård 1997
 7. Vidar Osen 1997
 8. Per Henrik Bache 1998
 9. Ole-Johan Kippenbroeck 1998
 10. Bjørn Nilsen 1998
 11. Monica Jakobsen 1999
 12. Olof Cronberg, Föreningen DIS 2000
 13. Jan M. Keus 2000
 14. Lars Nygaard 2002
 15. Jan Eri 2002
 16. Vidar Holum 2004
 17. Gunnar Borvik 2004
 18. Magne Mæle 2004
 19. Norunn Klettum 2004
 20. Per Steinar Håklev 2004
 21. Vidar Øverlie 2004
 22. Tone Eli Moseid 2006
 23. Renathe-Johanne Wågenes 2006
 24. Finn Karlsen 2006
 25. Einar Balle 2007
 26. Finn Holden 2007
 27. Åse Wethal Holen 2007
 28. Viggo Eide 2008
 29. Torbjørn Seiring 2008
 30. Torill Johnsen 2008
 31. Magne Granhaug 2009
 32. Laila N. Christiansen 2009
 33. Anne Mette Bjørgan 2009
 34. Finn Guttvik 2010
 35. Jostein Mediaa 2010
 36. Else Berit Rustad 2010
 37. Dagfinn Andreassen 2010
 38. Asle Jonassen 2010
 39. Jarle Hannisdal 2010
 40. John Ludvigsen 2010
 41. Jonny Lyngstad 2010
 42. Anne Marie Sandhaug 2010
 43. Espen Berg 2010
 44. Knut Bryn 2010
 45. Arne Langeland 2010
 46. Margit Nysetvold Bakke 2012
 47. Bernt Bull 2012
 48. Kirsti Arctander 2012
 49. Åge Nortun 2014
 50. Hilde Wedde 2014
 51. Remi Pedersen 2014
 52. DIS-Danmark 2014
 53. Ivar Fonnes 2014
 54. Ragnar Samuelsen 2014
 55. Mette Gunnari 2014
 56. Tormod Engebu, 2015
 57. Carl Birger van der Hagen 2016
 58. Heidi Sitara Fjeldvig 2016
 59. Aina Johnsen Rønning 2016
 60. Jan Oldervold 2016
 61. Yngve Nedrebø 2016
 62. Morten Thorvaldsen 2018
 63. Ketil Figenschou 2018
 64. Rolf Dahl, 2020
 65. Britt Iren Pedersen Neergård, 2020
 66. Målfrid Aalberg, 2020
 67. Svein Tore Andersen, 2020
 68. Jakob Eitrheim, 2021
 69. Anne Schiøtz, 2022
 70. Trygg Jakola, 2022
 71. Otto Jørgensen, 2022

Slekt og Datas lokale Hederspris

Den lokale hedersprisen kan tildeles personer som over kortere eller lengre tid og uten egen fortjeneste har gjort en ekstraordinært stor og viktig innsats til fordel for medlemmer eller organisasjonen i sitt distrikt. Hederspriser kan deles ut enten for utførelse av enkeltoppgaver eller for ivaretakelse av viktige funksjoner i distriktslaget eller lokale lag eller grupper over tid. Hedersprisen kan kun tildeles medlemmer i Slekt og Data eller samarbeidende foreninger/organisasjoner/institusjoner lokalt. Prisen består av et diplom og en liten glassbjørn. Oversikt over hvem som har mottatt lokale Hederspriser presenteres på det enkelte distriktslags hjemmeside. 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler