Frivillig arbeid gav ærespris og hederspris

På Slekt og Datas landsmøte 2020 ble det delt ut en ærespris og fire hederspriser. Les mer om vinnerne under.

Slekt og Datas Ærespris til Morten Thorvaldsen.

Ærespris

Morten Thorvaldsen - Vestfold

Morten Thorvaldsen har fått både flere priser tidligere – men denne gangen får han den aller første æresprisen som deles ut av Slekt og Data. Først og fremst for to perioder som leder for styret, men også for den innsatsen han har gjort på digitalisering. Slekt og Datas egen digitalisering, i form av utrullingen av Office365, det å ha vært en drivkraft i styret for å få fornyet de digitale plattformene i organisasjonen – men like mye i forhold Arkivverkets digitaliseringsstrategi, der han har vært et aktivt medlem i digitaliseringsutvalget. 

Hederspris

Rolf Dahl - Vestfold

Rolf Dahl i alle sine år som medlem har stilt opp på utallige arrangementer i DIS-Vestfold (og senere Slekt og Data Vestfold), alltid smilende, imøtekommende og behjelpelig. Han har ved en rekke anledninger holdt foredrag på møtene, og han har foretatt mange hjemmebesøk til våre medlemmer for å løse problemer. Han har stort sett vært med på alle aktiviteter i Vestfold siden han ble medlem i 12 januar 2000. Han var nestleder i styret for DIS-Vestfold i perioden 2003 til 2005. 

Rolf Dahl har vært redaktør for medlemsbladet DIZ fra 2002 til 2009. Han løftet bladet opp til en meget høy kvalitet. Det ble utgitt 42 utgaver av medlemsbladet DIZ med Rolf som redaktør. 

Han har også vært arrangøransvarlig og hjelpende hånd ved Slektsforskerdagen i Tønsberg ved flere anledninger. Rolf har vært delaktig i opprettelsen av DIS-Tønsberg og er Nøkkelmann for Slekt og Data Tønsberg ved møtene på Tønsberg og Færder bibliotek. For å sikre synligheten på Slektsforskerdagen, har Rolf de siste årene leid en militæruniform som gjør at folk ser han. I 2017 har han fått sydd sin egen uniform, slik at han slipper å leie. 

Rolf fortjener å motta hedersprisen, fordi han fremmer slektsforskning på en ekstremt god måte, han skaper blest om foreningen, han gjør kilder tilgjengelige for oss, og han får folk til å føle seg hjemme i vår forening. 

Britt Iren Pedersen Neergård – Møre og Romsdal 

Britt Iren Pedersen har vært medlem i 17 år. Hun har hele tiden, jevnt og trutt, møtt frem på medlemsmøtene i Molde. Hun har vært med i tilrettelegging av medlemsmøter, og hun har vært foredragsholder mange ganger. I tillegg har hun vært med å arrangere mange kurs med diverse tema. Hun har også fartstid som vara i styret i Slekt og Data sentralt. Mange kjenner henne fra utallige tillitsmannskonferanser og flere landsmøter. Hun har vært styremedlem og kasserer i Slekt og Data Møre og Romsdal fra 2012 og frem til og med 2019. I tillegg har hun i mange år vært ansvarlig for nettsidene våre og gjort en enorm jobb med disse.  

Britt Irene Pedersen fortjener hedersprisen for sin ekstraordinære innstas - både gjennom mange år, men også på mange fronter. 

Målfrid Lundhaug Aalberg – Sør-Trøndelag

Målfrid Lundhaug Aalberg har vært styreleder (2006), styremedlem (2004, 2005) og hatt flere verv i DIS Sør-Trøndelag. Mens hun var leder fikk hun arrangert Slektsforskerdagen på Trondheim folkebiblioteket og var initiativtaker til at de første kirkebøkene fra Kilderegisteringsgruppen i Sør-Trøndelag ble innsendt til Digitalarkivet. Hun var en pådriver til å få til samarbeidet med Arkivsenteret da det åpnet 4. desember 2006. 

Målfrid Lundhaug Aalberg

Målfrid Lundhaug Aalberg med Hedersprisen som hun fysisk fikk utdelt på en egen tilstelning i Trondheim

Målfrid har ytet stor innsats på dugnader til kilderegistering og annet registreringsarbeid. Målfrid har hatt en nøkkelrolle ved oppstarten av Slektsverkstedet i Trondheim, og vært leder for det de siste 2 år. Hennes innsats er enestående! Uten henne hadde ikke Slektsverkstedet blitt den suksess og forbilde som det er i dag! I tillegg til å administrere Slektsverkstedet, har hun tatt med seg hjem gåter de besøkende kommer med, for å kunne jobbe videre med dem. Målfrid Lundhaug Aalberg fortjener hedersprisen, fordi hun har gjort en ekstraordinær innsats, og bidratt til å fornye arbeidet i Sør-Trøndelag.  

Svein Tore Andersen – Buskerud 

Svein Tore Andersen har over en årrekke registrert og tatt bilder av gravsteiner til gravminne-prosjektet. Han har vært med på å registrere bortimot alle kirkegårdene i Numedal, Kongsberg og Sandsvær og i Øvre Eiker. Som gravreg-koordinator for Buskerud har han også bidratt til at andre registratorer har fått hjelp og støtte i arbeidet, og han har også bidratt med hjelp til prosjektet sentralt. Pr. 2016 hadde han vært med på å ta over 33.000 bilder og det tallet har uten tvil steget etter den tid. I tillegg har han tusenvis av timer ved datamaskinen for å registrere dataene. Den første kirkegården, Haug kirke i Øvre Eiker, ble lagt ut i 2010. Hedersprisen får han for sitt kjempearbeid gjennom over 10 år. 

Nå som gravminnebasen framstår i ny og oppdatert drakt, er det viktig å huske at det uansett er innholdet som er viktig. Dette innholdet ligger det uendelig med dugnadstimer bak. Derfor er det viktig å hedre de som har hjulpet oss dit vi er i dag, for det hadde ikke vært mulig uten dem. 

Les et intervju med Svein Tore Andersen her.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad