Folketellingen for Kristiania og Aker 1923

Hundre år etter at folketellingene for Kristiania og Aker ble utført, er vårt prosjekt i havn. 622937 personer fra Kristiania og 65860 personer fra Aker er registrert i vår database.

Annonse:

banner ad