Endret søkefunksjon på Digitalarkivet

Digitalarkivet har bytta søkemotor, og det gjør at søkefunksjonene er noe endra. Her prøver vi å forklare hvordan du kan få bedre treff på søkene dine.

Forsiden på digitalarkivet

Etter en tids frustrasjon over at søkeresultatene nå ser annerledes ut enn det de gjorde for en stund tilbake tok jeg i dag kontakt med Arkivverket på deres forum, for å få en forklaring på om det var noe jeg innbilte meg eller om dette var reelt. 

Svaret var at, ja - det er endret søkemotor på Digitalarkivet. Dette er altså gjort helt uten beskjed til noen av brukerne. Ikke en nyhet, ikke noe sted er det mulig å finne denne informasjonen. 

Noen av tingene jeg har oppdaget som endret er: 

  1. automatisk visning av de beste treffene ved søk på forsiden av digitalarkivet har forsvunnet (i november 2020). 
  2. ved søk på forsiden får man nå 10.000 treff, nesten uansett hva man søker på - disse søkene er i tillegg dårlig sorterte.
  3. ved søk i folketellingene 1910 og 1920 (som er med dato på de fleste personene) får du ingen treff dersom du søker med full fødselsdato - selv om denne står i folketellinga.

Svarene fra Digitalarkivet var: 

  1. Automatisk visning krever mye datakraft og ble fjernet som et tiltak for å sikre seg mot nedetid ved publiseringen av folketellingen 1920. Det har ikke vært etterspørsel etter denne, og man velger derfor ikke å skru den på igjen. 
  2. Man har bytta søkemotor fra Sphinx til Elasticsearch. Dette gjør at søkene vil gi andre resultater. 
  3. Dette var en feil, som nå blir retta.

 

Viktig å merke seg

Alle søk på digitalarkivet har nå blitt såkalte "Variantsøk", altså at det søkes på alle kjente varianter av ordene du skriver. Derfor søkes det ikke bare på det du søker etter, men også etter varianter av navn i folketellinger og kirkebøker. Det betyr at man får treff på Kristian og Christian uavhengig av om du søker på den ene eller den andre måten. 

Man kan skru av variantsøk ved å huke av for «Skru av variantsøk».

Skru av variantsøk

Variantsøk

Hvordan få bedre treff på forsiden

Dersom du søker på forsiden av Digitalarkivet, så anbefales det at du søker med pluss foran de ordene du ønsker at skal tvinges med. Det kan virke som at den forrige søkemotoren var bedre på å skille ut de stedene der det var treff i både fornavn og etternavn, mens den nye viser først de stedene der det er flest ord. 

Eksempel

Når jeg som eksempel søker på Peder Ormestad i søket på forsiden, så kommer det som et av de første treffene ei Anna Mathilde Andersdr Ormestad - som ikke har Peder nevnt noe sted. Men fordi ho heter Ormestad, er født på Ormestad og bor på Ormestad, så gir ho tre riktige, og dermed havner ho høyt oppe i lista. 

Peder Andersen bosatt på Ormestad får bare to treff, og vil således være lengre nede. 

Dersom jeg søker +Peder +Ormestad så forsvinner alle som ikke har med Peder og Ormestad. 

Min tolkning av dette er altså at vi nå må hjelpe søkemotoren å forstå det den forrige søkemotoren forsto av seg selv.

Få bedre treff med «Avansert personsøk»

Ved å velge funksjonen «Avansert personsøk» kan man nå få enda litt bedre treff enn man fikk før. Den har blitt bedre på å søke med det som heter «Relatert person», dette søker kobler nå visstnok bedre sammen enn før.

Her kan du også søke med fødselsdato, velge kategori (folketelling, kirkebøker osv) og geografi.  

 

Nye søkeinstrukser

Det opplyses fra Arkivverket at Veiledningene vil bli reviderte når alle brikker har falt på plass.
Så fram til det får vi prøve å søke så godt vi kan.

Slekt og Data skal ha webinar med Kristian Hunskaar om personsøk på Digitalarkivet 16. juni kl. 11.00.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad