Dansk adel, embetsmenn og borgerskap til Norge under unionstiden

I dansketiden kom det en rekke personer til Norge for å bekle ledende stillinger innenfor mange sektorer. I denne artikkelen vil se nærmere på tre ulike grupper som kom til landet vårt i denne perioden: embetsmennene, adelen og borgerskapet.

Annonse:

banner ad