Vilkår for medlemskap i Slekt og Data

Her finner du utfyllende regler og vilkår for medlemskap i Slekt og Data.

Om medlemskap og medlemskapstyper

  • Medlemskapet og tilhørende fordeler er personlig og til privat bruk.
  • Medlemskapet kan overdras til et familiemedlem. Dette må registreres ved å kontakte Slekt og Datas administrasjon.
  • Ved hustandsmedlemskap må hustandsmedlemmet bo på samme adresse som det ordinære medlemmet. Hustandsmedlemmer får ikke tilsendt medlemsblad i posten, men har dette tilgjengelig digitalt.
  • Ungdomsmedlemskap er et rabattert medlemskap. Dette gjelder for personer under 30. Disse får ikke tilsendt medlemsblad i posten, men har dette tilgjengelig digitalt.
  • Medlemmer av Slægt og Data Danmark har gratis medlemskap. Disse får ikke tilsendt medlemsblad i posten, men har dette tilgjengelig digitalt.

Medlemsfordeler

  • Medlemsfordeler gjelder fra innmeldingsdato og ett år frem i tid.
  • Endringer i personlige opplysninger må registreres på Min side eller ved å kontakte administrasjonen. Medlemsblader eller andre utsendelser som kommer i retur på grunn av feil kontaktinformasjon blir ikke ettersendt.

Gyldighet og kontingent

  • Ved nyinnmelding er medlemskapet gyldig fra betalingsdato og gjelder for ett år.
  • Medlemskapet er løpende og fornyes hvert år. Faktura sendes ut i god tid før forfall. Når kontingenten betales innen forfall løper medlemskapet videre med tilhørende fordeler.
  • Innbetalt kontingent regnes som forfalt og refunderes ikke. Dog refunderes normalt kontingent inntil en måned etter betalingsdato ved dødsfall eller alvorlig sykdom.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad