VIDEO: Nasjonalbiblioteket - "Sareptas krukke" for slektsforskere

Inger-Lise Fonneland viser og forteller om veien til nyttige opplysninger i det store nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket.