Styremedlemmer i Slekt og Data Sør-Trøndelag

Leder:
Harry Figenschau
leder@st.slektogdata.no

Nestleder:
Tor Lund
nestleder@st.slektogdata.no

Sekretær:
Finn Sture Wold
sekretar@st.slektogdata.no

Kasserer:
Anders Lauglo Gjervan
kasserer@st.slektogdata.no

Styremedlem:
Helen Lovise Bargel
styremedlem1@st.slektogdata.no

Varamedlem:
Dagfinn Refseth
vara2@st.slektogdata.no

Varamedlem:
Amund Nedland
vara1@st.slektogdata.no

Andre tillitsvalgte:

Valgkomite:
Elsa Lysklæt Flønes
valg1@st.slektogdata.no

Valgkomite:
Grete Sommervold Ståhl
valg2@st.slektogdata.no

Valgkomite:
Jan Fredrik Sagdahl
valg3@st.slektogdata.no

Web-ansvarlig:
Tor Lund
webmaster@st.slektogdata.no

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad