Dødsannonser

Søk i vår base med over 263.000 dødsannonser fra Hedmark, Østfold og Aust-Agder.

Slektsopplysninger fra dødsannonser

Appen Dødsannonser har nå fått ny pålogging som er koblet til medlemsregisteret. Innlogging i appen skjer med mobilnummer og passord for Slekt og Data, på samme måte som innlogging på våre nettsider. 

Nyhet: 
Samlingene av annonser fra Agderposten og Glåmdalen er oppdatert med 2022 annonsene.

Databasen sjekket grundig for manglende annonsebilder.
Nye  annonser for Skjeberg (Glommen og Sarpborg Arbeiderblad) er tilgjengelig i 2019

Dødsannonser gir viktig informasjon til slektsforskere om avdøde og familien til avdøde. Databasen til Slekt og Data inneholder over 263.728 dødsannonser.

Dødsannonsene fra avisen Glåmdalen er fra årene 1943 til 2021. Avisen dekker Nes i Akershus, Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Våler, Grue og Åsnes. Samlingen fra Agderposten, som dekker dekker store deler av tidligere Aust-Agder fylke, inneholder årgangene fra 1930 til 2021. Samlingene fra Glåmdalen og Agderposten er kun tilgjengelig for medlemmer.

Skjeberg Historielag har gitt Slekt og Data tillatelse til å publisere sin samling av dødsannonser som kommer fra avisene Sarpsborg Arbeiderblad, Sarpsborgpressen, Sarpsborg Dagblad, Den Nye Tid, Glommen og Sarpen. Samlingen inneholder også dødsannonser fra Mysen og Askim. Samlingene fra Skjeberg Historielag er åpne for alle, også ikke-medlemmer. Nyheter i databasen for dødsannonsene, kan du lese på denne siden.

Søk i databasen med app ”Dødsannonser” for Android, tilgjengelig på Google Play. For å få tilgang til alle annonser, må du være medlem av Slekt og Data. Logg inn med mobilnummer og passord til Slekt og Data.

Du kan også søke i dødsannonsene med eget Java program. For å brukes programmet, må du ha Java installert på PC’en. (Hvis du er i tvil, sjekk på Java sidene https://www.java.com for å se om du har Java installert.)

Slik søker du i dødsannonsene med javaprogrammet:

  1. Start søkeprogrammet ved å trykke på knappen

    Søk i dødsannonser

  2. På spørsmålet om hva du vil gjøre med programmet – trykk KJØR
  3. I programmet må du oppgi mobilnummer og passord til Slekt og Data for å få tilgang til alle annonser i databasen. Programmet husker brukernavn og passord.
  4. Ikke medlemmer huker av for ”Ikke medlem” og får tilgang til annonsene fra Skjeberg, Mysen og Askim.
  5. Skriv inn fornavn/etternavn og/eller dødsår/mnd for den du søker.
  6. Velg en annonselinje i tabellen, høyreklikk på linje eller trykk på "Vis Bilde".
  7. Høyreklikk på bildet for å vise stort bilde.

Du kan enkelt starte søkeprogrammet ved å klikke her:
Søk i dødsannonser 
Eller legge en link til programmet på «Skrivebordet» i Windows.

Merk! Hvis du får spørsmål om å godkjenne programmet, trykk KJØR/RUN hvis meldingen viser at programmet er utgitt av Slekt og Data. Feil eller problemer med programmet meldes til java@slektogdata.no.

Dugnadsdrevet database!

Slekt og Data har engasjerte medlemmene, som på dugnad samler inn og publiserer dødsannonser.

Samlingen fra Glåmdalen er en gave fra Ragnar Olsen, som Slekt og Data Oslo/Akershus mottok i desember 2012. Ragnar Olsen forsetter å skanne og samle annonsene fra avisen Glåmdalen.

Henning Pytterud i Slekt og Data Østfold har formidlet kontakten med Skjeberg Historielag om publisering av samlingene. Han har også gjort en stor innsats for å bearbeide materialet for publisering.

Etter et initiativ fra Svein Erik Bjartheim, skannet Slekt og Data Aust-Agder i 2017 og 2018 dødsannonser fra Agderposten. Prosjektet ble ledet av Halfdan Mørland, Slekt og Data Aust-Agder.

Programmene for søk i dødsannonser er utviklet av og databasen driftes av Slekt og Data medlem Nils Tolleshaug.

Søk i databasen også med egen app ”Dødsannonser” for Android, tilgjengelig på Google Play. For å få tilgang til alle annonser, må du være medlem av Slekt og Data.

Annonse:

banner ad