Dødsannonser

For å finne opplysninger om en avdød person kan dødsannonsene være et godt sted å lete.

Foto: Per Mæhlum/Domkirkeodden

Finn dødsannonser på Nasjonalbiblioteket

Mange aviser har i senere tid gjort dødsannonsene tilgjengelige på sine nettsider som en tjeneste til sine kunder. Annonsene ligger dog ikke alltid tilbake til det uendelige.

Det kan være nyttig å vite at Nasjonalbiblioteket har veldig mange aviser i sin database på nettet. Noen kan oppleve å ikke få tilgang til på aviser av nyere dato når de bruker denne tjenesten hjemmefra. Da kan du oppsøke et bibliotek for å få utvidet tilgang til dette arkivmaterialet.

Offentlig informasjon

Ved søk på Nasjonalbiblioteket vil du kunne søke på navn og få treff navn som er oppført som pårørende i annonser. Siden annonsene har stått i aviser, er informasjonen allerede offentliggjort. Navn på pårørende og eventuell dødsårsak som normalt ville vært sperret, kan du dermed bruke. Det kan være lurt å referere til at informasjonen kommer fra en dødsannonse. 

Skanner dødsannonser på dugnad

Engasjerte frivillige fra Slekt og Data har på dugnad skannet over 60.000 dødsannonser fra avisen Glåmdalen. Glåmdalen dekker Nes i Akershus, Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Våler, Grue og Åsnes. Disse finnes tilgjengelig for medlemmer på våre nettsider.

Skjeberg Historielag har gitt Slekt og Data tilgang til sin samling på over 21.000 dødsannonser. Dødsannonsene fra Skjeberg Historielag stammer fra avisene Sarpsborg Arbeiderblad, Sarpsborgpressen, Sarpsborg Dagblad, Den Nye Tid, Glommen og Sarpen. Disse er tilgjengelig for alle gjennom et eget søkeprogram.

Slekt og Data Aust-Agder startet våren 2017 skanning av dødsannonser fra Agderposten. Disse finnes også tilgjengelig på våre nettsider.

Slik søker du i dødsannonsene

Du bruker DISann-programmet for å søke i annonsene:

  • Klikk på knappen «Søk i dødsannonser».
  • Du vil da få opp en henvisning til Java-søk som du må lagre.
  • Åpne den lagrede filen og Java-vinduet åpnes. Får du spørsmål om godkjenning, så velg Kjør/Run.
  • I neste vindu må du logge deg inn med brukernavn og passord, klikk så på «Sjekk!».
  • Da åpner basen med dødsannonser seg og du kan starte med søk.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad