Søking etter adopterte eller ukjente barn

Mange har hørt historier om at det skal ha vært født barn i familien som siden har blitt adoptert bort. Med årene ønsker kanskje etterslekten å finne dette barnet, eller bare rett og slett å sjekke om historien er sann.

Annonse:

banner ad