Slektsforskerdagen 2023 - godt besøkt og trivelig

Se bilder fra årets flotte slektsforskerdag på Stormen bibliotek! Og gled deg til 26. oktober 2024 samme sted.

Slektsforskerdagen 2023 Stormen bibliotek - foto Anne Grete Mensen

Slektsforskerdagen 2023

Slektsforskerdagen ble arrangert i tradisjonell stil, der alt forgikk i 2. etasje på Stormen bibliotek. Vi hadde en trivelig, aktiv og vellykket dag på flotte Stormen bibliotek, med en jevn strøm av besøkende. Publikum fikk hjelp av dyktige og positive hjelpere i grønne skjorter.  De fire foredragene i Møterommet var godt besøkt. Noen fikk med seg alle fire kursene og var tilstede fra kl. 11 til kl. 15. Vi fikk 10 nye medlemmer.

Slektsforskerdagen 2023 Stormen bibliotek Bodø

Aud, Tore og Astrid ønsker velkommen i 1. etasje - foto Anne Grete Mensen

Jarl Christensen Slektsforskerdagen 2023 Bodø

Innføring i slektsforskning med Jarl - foto Anne Grete Mensen

Foredrag Stormen bibliotek SFD 2023

Gravminner med Anne-Kathrine - foto Anne Grete Mensen

Gerd Karin Lysholm Stormen bibliotek SFD 2023

Kirkebøker med Gerd Karin - foto Anne Grete Mensen

Møterommet Stormen bibliotek SFD 2023

Publikum på foredrag - foto Viggo Eide

Møterommet Stormen bibliotek SFD 2023

Publikum på foredrag - foto Anne Grete Mensen

Slektstorget Slektsforskerdagen 2023 Bodø

Slektstorget - foto Magne Mæle

Slektstorget Slektsforskerdagen 2023 Bodø

Slektstorget - foto Anne Grete Mensen

Slektstorget Slektsforskerdagen 2023 Bodø

Slektstorget - foto Magne Mæle

Slektstorget Slektsforskerdagen 2023 Bodø

Slektstorget - foto Viggo Eide

Slektstorget Slektsforskerdagen 2023 Bodø

Slektstorget - foto Anne Grete Mensen

Slektstorget Slektsforskerdagen 2023 Bodø

Slektstorget - foto Anne Grete Mensen

Slektstorget Slektsforskerdagen 2023 Bodø

Mange besøkende på slektstorget - foto Anne Grete Mensen

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad