Slekt og Data Vestfold er 25 år

2. mars 1995 ble DIS-Vestfold etablert, og dermed kan vi i dag feire 25 års jubileum.

25 år

Den 2. mars 1995 møttes en gjeng ivrige slektsforskere i lokalene til NRK-Vestfold for å etablere et distriktslag tilknyttet DIS-Norge som da hadde eksistert i 5 år. Vestfold fikk da æren av å bli det femte distriktslaget som ble etablert.

Medlemsbladet for Vestfold, DIZ, ble etablert samtidig og var en viktig informasjonskilde for medlemmene. Vi ser at det aller første nummeret ikke har fått navnet DIZ enda, og at det ble utlyst en konkurranse om det beste navnet for bladet som vi alle har hatt glede av i årene etterpå.

Den gangen hadde DIS-Norge og distriktslagene separat økonomi og egne medlemslister. Medlemmene betalte da to kontingenter, en til distriktslaget og et sentralt. Et kriterie for å bli medlem i DIS-Vestfold var at man var medlem av DIS-Norge. 

De fremmøtte ble spurt om hvilke tilbud man mente var viktig for foreningen. Medlemsmøter kom øverst på listen, og litt lenger ned kom Kurs i BBS. I dag vet de færreste hva dette er, men dette var forløperen til det vi i dag tar som en selvfølge i form av Internet. 

Vi skylder alle som var på dette en stor takk for etableringen av foreningen vår og ser fram til de neste 25 årene med stadig økende aktivitet.

Det første nummeret av medlemsbladet DIZ

Det første nummeret av medlemsbladet DIZ

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad