Samarbeid med Nord-Trøndelag Historielag

Samarbeid mellom Nord-Trøndelag Historielag og Slekt og Data Nord-Trøndelag.

Nord-Trøndelag Historielag og SoD N-T har en samarbeidsavtale om slektshistorisk virksomhet, noe som betyr at Nord-Trøndelag Historielag har lagt ned sitt slektshistoriske utvalg, og at SoD N-T viderefører det verdifulle arbeidet som slektsutvalget har utført.

Ett medlem av styret i Nord-Trøndelag Historielag sitter i styret i SoD N-T, og dette gir oss muligheter til et bedre samarbeid med alle Historielagene i Nord-Trøndelag. Styret er glad for denne avtalen, og vi håper at vi kan arbeide og utvikle et felles samarbeid som styrker slektsforskingen og bruk av de muligheter som data gir oss i slektsarbeidet.

(En oversikt over alle historielagene i Nord-Trøndelag med eget nettsted finnes i menyen over, under "Kilder i Nord-Trøndelag / Slektslenker", nederst på siden. Krever pålogging.)

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler