Slekt og Data Søre Sunnmøre

Velkomen til Slekt og Data Søre Sunnmøre. Vi er ei lokal gruppe i Slekt og Data Møre og Romsdal og har månadlege møter for alle slektsinteresserte. Her tar vi opp ulike tema som hjelper deg å finne røtene dine. Alle er velkomne, uavhengig av erfaring og alder.

Fiskaren: Foto: Privat

Slekt og Data Søre Sunnmøre er ei lokal gruppe under Slekt og Data Møre og Romsdal. Gruppa blei stifta 31.01.2017.

Vi omfattar Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta og Volda.

Her kan du kome anten du er heilt fersk slektsforskar eller meir erfaren. Vi held månadlege møte for alle slektsinteresserte. Her tar vi opp ulike tema som kan vere ei hjelp for deg til å finne røtene dine. På nokre av møtene kan vi også  hjelpe kvarandre å finne våre eigne familiehistorier og løyse slektsgåter.

Når er møta?

Våren 2021 har vi møte ein tysdag i månaden. Sjå datoar i programmet. Møta varer frå kl. 18.00 til 20.30. På grunn av smittesituasjonen kan det vere vi ikkje kan samlast fysisk. Då vil vi ha digitale samlingar via Teams. Dersom vi har høve til å fysiske møte, vil vi likevel prøve nytte Teams parallelt slik at dei som må ta særlege omsyn likevel kan få høve til å delta. Dessutan gjer dette det mogleg for dei som har lang veg å vere med på møta.

Kvar er møta?

Dei fysiske møta held vi i biblioteket på Ulstein Arena i Ulsteinvik. Der er garasjekjellar som er ope fram til kl. 21. Under normale forhold, er det ein kiosk der ein kan få kjøpt kaffi og litt å bite i når vi tek ei lita pause. 

I samarbeid med biblioteket følgjer vi retningslinene når det gjeld korona. Møte kan bli avlyst på kort varsel dersom smittesituasjonen skulle endre seg i området vårt.

Meir informasjon om møta 

Møta er opne for alle som er interesserte i slektsgransking.
Vi har god tilgang til trådlaust internett, slik at du kan bruke eiga pc. Dersom du ikkje brukar programvare som ligg på eigen PC, kan du nytte Chromebooks som er tilgjengelege på møteplassen vår.

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad