Sett fra Viggos vinkel 2008

Les lederartikkelen fra Salten Slekt nr. 1 2008, av Viggo Eide. Viggo var leder fra 1999 til 2012, da laget het DIS-Salten Slektshistorielag. Han er fortsatt aktiv i laget, ikke minst som primus motor når det gjelder arrangering av Slektsforskerdagen som har vært arrangert årlig siden 1998. Viggo er også styremedlem i Slekt og Datas landsstyre.

Viggo Eide og medlemsbladet Salten Slekt

10ende GANG ?

4. februar 1999 ble jeg valgt til ny leder i DIS-Salten Slekts­historie­lag for en periode på ett år ifølge statuttene. Mitt mål var å sitte i fem år. Tidligere års erfaring, som nok mange kan bekrefte, tilsa at det å etablere samarbeid i et styre, lage gode rutiner og etter hvert høste resultater, ikke er gjort på kort tid. Det har i disse ni åra vært gøy å jobbe med DIS-Salten og delta i andre fora i den etter hvert store DIS-Norge­fami­lien.

Nå har jeg igjen sagt ja til valg­komiteen og starter snart på mitt tiende år som styreleder. Det hadde ikke vært mulig uten et positivt, hjelpsomt og tjenestevillig miljø av personer som stiller opp når styret ber om hjelp.

Mange jobber i det stille og gjør en formidabel innsats, måned etter måned uten at de får de rosende ordene fra meg eller andre som de absolutt fortjener. Kilderegistrering av dødsboskifter har pågått kontinuerlig siden stiftelsen i 1992. Medlemsmøter, turer og slektsforskerdag krever en innsats, både måneder på forhånd og i nuet med rigg & rydd. Kirkebok- og gravstedsregistrering, opplæring av nybegynnere, hjem­me­side, medlemsblad, foredrag for andre organisasjoner, hjelp til skoler og elever, søk etter slekt for andre personer, samtaler med likesinnede pr e-post eller på DISchat er noen av de mange deler av det å være en aktiv slektsforsker.

Av alle de mange menneskene jeg har møtt i denne sammenheng kan jeg ikke komme på én ubehagelig episode. Dog har jeg hørt en lang rekke utlegninger om slekt i n-te ledd med bruk av fornavn, benevnelse, emigrasjon og navnebytte for å nevne litt av det som opptar folk. Det må vi leve med, ikke alle klarer å samle seg rundt en tråd…

Jeg leste en gang om to gubber på samme arbeidsplass som skulle gå over i pensjonistenes rekker. De begynte å prate om hva de ville gjøre, nu når de fikk bedre tid? Jo, begge gledet seg til å putle med hobbyen sin. Det viste seg at de hadde samme hobby. Og ikke én gang på 40 år hadde de fortalt om den! Hvilken glede de hadde forspilt.

Jeg synes det er greit at alle vet hva jeg driver med i fritida. Det medfører en rekke kommentarer og spørsmål i løpet av året - alle av positiv karakter. Jeg misjonerer ikke, og snakker ikke om slektsforskning i tide og utide, men svarer når folk kommer med innspill.

Vi skal være stolt av den hobbyen vi har, og det er heller ingen hemmelighet at vi blir flere og flere!

 

Viggo Eide, styreleder

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad