Samebosetningen i Tysfjorden

34 personer møtte opp for å høre Hilgunn Pettersen fortelle om samenes forhistorie i Tysfjorden.

Hilgunn Pedersen om samer i Tysfjorden. Foto: Magne Mæle.

Sjøfinner og reinlapper

De første skriftlige kildene stammer fra svenske skatteoppkrevere midt på 1500-tallet. Grensen mot Sverige var ennå ikke fastsatt og samene kunne bli skattlagt både av Danmark/Norge og Sverige.

 Hun forklarte videre hvordan den første befolkningen av sjøsamer gradvis ble assimilert med den bofaste befolkningen og forsvant fra kildene.

Videre hvordan samene som bor i Tysfjord i dag er etterkommere av lulesamer som innvandret fra Sverige og bosatte ser innerst i fjordbotnene.

Streaming

Foredraget ble streamet. Du finner det her: Etniske grupper i Tysfjord

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad