Rosshavet

Mannskapslister og personalkort fra AS Rosshavet, et hvalfangstselskap fra Sandefjord, er skannet og publisert for perioden 1923-1965.

Mannskapslister "Sir James Clark Ross"

AS Rosshavet ble stiftet i Sandefjord i 1923 av Magnus Konow, Johan Rasmussen og C. A. Larsen. Formålet var å drive hvalfangst. Selskapet drev pionèrvirksomhet innen pelagisk hvalfangst.

Rederiet kjøpte først lasteskipet DS «Mahronda» fra Storbritannia og dette ble ombygd til hvalkokeri ved Framnæs mek. Verksted, Sandefjord, og fikk navnet «Sir James Clark Ross». Kokeriet var på 8.179 brt. Første fangstsesong i Antarktis var vinteren 1923/24, med Carl Anton Larsen som kaptein og fangstbestyrer. Han døde forøvrig om bord i desember 1924.

Selskapets andre kokeri ble ombygd ved Fredrikstad mek. Verksted og fikk navnet «C. A. Larsen» etter den tidligere kapteinen. Dette var på 10.776 brt. og ble satt i drift i 1926.

Hvalbåten C. A. Larsen fotografert i Wellington

Hvalbåten C. A. Larsen

Selskapets tredje kokeri ble bygd i 1930 og fikk samme navn som rederiets første kokeri, «Sir James Clark Ross». Størrelsen på dette var 14.362 brt. Kokeriet, i Sandefjord bare omtalt som «Ross`en», hadde følge av hvalbåter alle med STAR –navn, eksempelvis STAR I, STAR II.

Kokeriet hadde sin siste sesong i Antarktis i 1964/65. Selskapet hadde da fanget 42.161 hvaler og produsert ca. 3 millioner fat hvalolje.

Selskapet drev siden rederivirksomhet, og fikk levert tankskipet MT «Ross Hill» fra Fredrikstad Mek Verksted i 1954 og stykkgodsskipet MS «Ross Mount» fra Framnæs i 1962. På 1970- og 1980-tallet engasjerte rederiet seg i oljevirksomheten og bygde boreplattformer, blant annet «Ross Rig» (Framnæs 1975) og «Ross Isle» (Kaldnes 1983)

Mannskapslister og personalkort for perioden 1923-1965 er avlevert til Vestfoldarkivet. Medlemmer av Slekt og Data Vestfold har scannet disse listene, og det er disse man nå finner publisert her på foreningens sider.


Kilder:
Wikipedia
Store norske leksikon
Skipshistorie.net

Her er to serier med mannskapskort og tre serier med skannede mannskapslister fra Rosshavet AS.

ARS-A1023PaL0001 Mannskapskort Rosshavet
ARS-A1023PaL0001 Mannskapskort Rosshavet
 
ARS-A1023PaL0002 Mannskapskort Rosshavet
ARS-A1023PaL0002 Mannskapskort Rosshavet
 
ARS-A1023PaL0003 Mannskapsliste Rosshavet
ARS-A1023PaL0003 Mannskapsliste Rosshavet
 
ARS-A1023PaL0004 Mannskapsliste Rosshavet
ARS-A1023PaL0004 Mannskapsliste Rosshavet
 
ARS-A1023PaL0005 Mannskapsliste Rosshavet
ARS-A1023PaL0005 Mannskapsliste Rosshavet
 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad