Ordførerrapporter - Hva skjedde i din kommune?

Vet du hva som skjedde i din kommune våren 1940? Nå kan du se nærmere på hva ordføreren rapporterte om hvordan krigsutbruddet påvirket kommunen og beboerne

Foto: digitalarkivet.no

Ordførerrapporter

I rapporten fra min gamle kommune står det bl.a.: “Det blev også en del anløp til panikk av de som hadde lite eller ingen beholdninger av matvarer, men ved at sindige folk talte beroligende til dem, blev det snart så at alle tok det med rolig sindighet.”

Arkivverket publiserte i 2020

Våren 2020 publiserte Arkivverket tusenvis av nye kilder knyttet til andre verdenskrig.  Deriblant ordførerrapporter om hva som skjedde i den enkelte kommune våren 1940. I informasjonen fra Arkivverket står det: “Det NS-styrte Innenriksdepartementet opprettet et Institutt for historisk forskning som skulle sikre kilder for ettertiden.  Alle fylkesmenn og ordførere fikk i oppdrag å beskrive krigsbegivenhetene våren 1940 i sitt fylke og sin kommune.  Disse rapportene finnes for hele landet og er til sammen på mer enn 5000 sider”.

Tema på neste medlemsmøte?

Det er varierende lengde og utforming på rapportene, noen skrev bare noen få setninger, andre skrev langt og utfyllende. Uansett, spennende lesestoff er det.
Kanskje det kan være utgangspunkt for tema på et Slekt og Data-møte, eller kanskje en artikkel til årboka for det lokale historielaget.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad